Samen Beter Nieuwkoop wil omwonenden en direct-belanghebbenden standaard geïnformeerd zien worden bij aanpassingen in bestemmingsplannen in de buurt. ©Anke Steffers

Geregeld komt het voor dat een bestemmingsplan wordt aangepast. Inwoners die belanghebbend zijn, bijvoorbeeld omdat ze ergens vlakbij wonen, kunnen hierop een zienswijze of bezwaarschrift indienen. Samen Beter Nieuwkoop wil dat direct omwonenden en belanghebbenden actiever worden geïnformeerd wanneer bestemmingsplannen in hun buurt worden aangepast.

Een bestemmingsplan regelt waarvoor de grond in een bepaald gebied gebruikt mag worden. In het plan zitten juridisch bindende regels die voor iedereen gelden. Zoals waar wel en niet gebouwd mag worden, het vlak waarbinnen gebouwd mag worden, de hoogte en om wat voor functies het gaat, zoals wonen, winkels, bedrijven, natuur, water, groen en verkeer.

Aanpassingen in bestemmingsplannen kunnen dus belangrijke gevolgen voor de leefomgeving van direct omwonenden hebben. Daarom regelt de wet dat bij een bestemmingsplanprocedure er formele publicaties nodig zijn die iedereen kan lezen. Dat gebeurt op www.overheid.nl, in Nieuwkoop Nieuws en in de Staatscourant.

Huis-aan-huis informeren

Samen Beter Nieuwkoop vindt dat niet genoeg. Daarom heeft SBN een voorstel opgesteld om voortaan ook de direct omwonenden met een gemeentelijke (nieuws)brief huis-aan-huis te informeren over de bestemmingsplanprocedure.

Vaak gaan de aanpassingen in de bestemmingsplannen om plannen van particulieren. Er is besloten dat de gemeente de particuliere initiatiefnemers voortaan dringend adviseert om, vóórdat de bestemmingsplanprocedure start, de omwonenden en direct-belanghebbenden te informeren over de plannen.

Het voorstel van Samen Beter Nieuwkoop is raadsbreed omarmd en door alle politieke partijen mee ingediend en vastgesteld.

Lees ook: Samen Beter Nieuwkoop: “Zie het Groene Hart als één gebied”