De Prolkade in Noorden, waar 50 km per uur gereden mag worden, krijgt wegversmallingen en een maximumsnelheid van 30 km per uur. Samen Beter Nieuwkoop heeft op 15 juli in de gemeenteraad een voorstel voor 30 km per uur ingediend, dat met nog vier andere politieke partijen werd opgesteld.

De bewoners ondervinden al vele jaren extra verkeersoverlast door werkzaamheden aan omliggende wegen. De provisorische wegversmallingen van rood-wit gemarkeerde betonblokken zijn ze beu. De bewoners vinden ze lelijk en gevaarlijk. En ze halen de snelheid er niet echt uit: “Het verkeer slalomt er gewoon tussendoor waardoor er ook overlast is van trillingen”. De bewoners zijn daarom op de politieke partijen afgestapt.

Bij de vaststelling van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan eind 2020 lag al een voorstel voor 30 km per uur van de VVD en SGP-CU voor. Omdat het college betoogde dat dan het fietspad moest sneuvelen en asfalt plaats moest maken voor klinkers, ging Samen Beter Nieuwkoop niet mee in het voorstel. Het nu genomen besluit houdt vast aan het losse fietspad en de asfaltverharding.

Voorstel SBN

Samen Beter Nieuwkoop vindt dat de omwonenden van de Prolkade al te lang met veel extra verkeershinder te maken hebben. Ook de – recent weggehaalde – ‘provisorische’ snelheidsremmers van rood-wit gemarkeerde betonblokken waren een doorn in het oog. Dat kon niet langer. Het Noordense SBN-raadslid Wilfred Geerlof was stellig: “Betonblokken eruit, definitieve wegversmallingen erin, de 5 op het bord ’50 km per uur’ veranderen in een 3 en ’30 km/uur’ op de weg schilderen”.

Het voorstel voor een snelheid van 30 km per uur werd door SBN samen met VVD, SGP-CU, D66 en Natuurlijk Nieuwkoop mee ingediend.

Uitvoering in najaar

De gemeente is al lange tijd in overleg met de bewoners om in samenspraak tot verbetering van de situatie via wegversmallingen te komen. Het plan wordt nu aangepast op het besluit de snelheid te verlagen naar 30 km per uur. De uitvoering van de maatregelen staat gepland voor komend najaar.