Gemeenteraad stippelt route uit naar aardgasvrije gemeente

De gemeenteraad heeft op 16 december bepaald welke stappen zij gaat zetten op weg naar een aardgasvrije gemeente in 2050.

Het plan om in een kleine dertig jaar te stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen (zoals aardgas), noemt de gemeenteraad de ‘Transitievisie Warmte’. In de visie staat onder andere welke voorwaarden de raad belangrijk vindt voor een goede overgang naar andere warmtebronnen. De visie is gemaakt in samenwerking met inwoners, woningcorporaties en netbeheerder Liander.

Aardgasvrij worden maakt deel uit van het landelijke Klimaatakkoord en is nodig om verdere opwarming van de aarde tegen te houden. Op dit moment is het overgrote deel van de Nederlandse woningen nog aangesloten op het aardgasnet. Aardgas is een fossiele brandstof. Bij verbranding komt CO₂ vrij en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Bovendien is de voorraad aardgas niet oneindig, wordt de gaswinning in Groningen gestopt en stijgen de energieprijzen voor aardgas. Allemaal redenen om nu al uit te kijken naar betere alternatieven.

Samen nagedacht

Het afgelopen jaar is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners, woningcorporaties, de beheerders van het elektriciteitsnet en dorpsraden om de Transitievisie Warmte te maken. Iedereen kon het proces volgen op het platform DenkMee en er waren verschillende (digitale) bijeenkomsten. Ook dacht  een klankbordgroep mee over de visie. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de aanwezige warmtebronnen, de kosten van aardgasvrij wonen en de mogelijkheden voor warmtenetten. De mogelijkheden voor de inzet van technieken als geothermie, warmtepompen en waterstof zijn in de visie beschreven.

Stap voor stap

Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden over bijvoorbeeld de financiële middelen die nodig zijn voor de route naar aardgasvrij. Daarom wijst de gemeente Nieuwkoop nog geen wijken aan die vóór 2030 volledig van het aardgas af gaan. Toch kan de gemeente al aan de slag. Bij de meeste manieren om een woning aardgasvrij te maken, is een bepaald isolatieniveau noodzakelijk. Het isoleren van de woning kost geld, maar de maandelijkse energiekosten gaan daarna vaak flink omlaag. Na een aantal jaar zijn de kosten voor het isoleren meestal terugverdiend. 

Samen met inwoners

De energietransitie is een samenlevingsvraagstuk: “Als we allen (individueel en samen) werken aan een duurzamere manier van leven, gaan we de klimaatdoelen halen.” In de visie staat hoe de gemeente inwoners stimuleert en ondersteunt om te verduurzamen en welke plannen er zijn om wijkgericht aan energiebesparing te werken. 

Lees meer op duurzaam-nieuwkoop.nl.