Half miljoen subsidie voor GCN: Buren profiteren samen van voordelen zonnepanelen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft twee subsidieaanvragen van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) positief beoordeeld. De dienst kende het maximaal te verlenen subsidiebedrag van 502.545 euro voor vijftien jaar toe.

Het gaat om de postcoderoosprojecten aan de Nijverheidsweg 5 en de Transportweg 46 in Nieuwkoop. Dankzij deze subsidie en door het aantrekken van externe financiering kan GCN de deelnemers een aantrekkelijk rendement van tenminste 6,6 procent per jaar aanbieden.

Naar verwachting start de inschrijving op beide projecten rond 1 september. Tot die tijd kunnen geïnteresseerden zich al aanmelden via de website van GCN. Met die aanmelding krijgen inwoners voorrang bij de definitieve inschrijving. Als bijdrage per participatie/zonnepaneel rekent GCN een bedrag van 100 euro, waar gedurende vijftien jaar een rendement van 6,6 procent per jaar op gemaakt wordt. Ook is de deelname aan de regeling niet meer gekoppeld aan het verbruik van het betreffende huishouden en kan hetzelfde huishouden aan meer projecten tegelijk deelnemen. Dit geldt ook voor de deelnemers aan de bestaande postcoderoosprojecten. Daarnaast onderzoekt GCN of huishoudens met een laag inkomen en/of vermogen aan deze regeling kunnen meedoen. “Door mee te doen stimuleert u het gebruik van daken voor energieopwekking waardoor minder zonnevelden op land nodig zijn”, schrijft gemeente Nieuwkoop op haar website.

Webinars en infoavond

GCN geeft via webinars informatie over de voorwaarden van deelname. Online worden vragen direct beantwoord.. Er zijn webinars op  donderdag 5 en 26 augustus om 20:00 uur. Aanmelden kan via info@gcnieuwkoop.nl onder opgave van de sessie waaraan je wilt deelnemen.

Daarnaast is er een openbare informatieavond op donderdag 19 augustus om 20:00 in De Rank op het Reghthuysplein 19 in Nieuwkoop. Ook hiervoor kan het bovengenoemd mailadres gebruikt worden voor aanmelding..  


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?