Plaatsing elektrische oplaadpunten in Nieuwkoop niet overal even makkelijk

In juni meldde de gemeente dat zij vier parkeervakken aan de Hazeweg in Nieuwveen wilde reserveren om elektrische oplaadpunten te realiseren. Na bezwaren heeft de gemeente het verzoek ingetrokken. In Zevenhoven komt waarschijnlijk een laadpunt op de Sportlaan. Ook de Blaarkop in Ter Aar staat op de planning voor twee extra laadpunten.

LEES OOK:
Twee oplaadpunten en vier extra parkeerplaatsen aan de Hazeweg in Nieuwveen

“De omwonenden die bezwaar maakten, begrijpen dat de gemeente elektrisch rijden wilt stimuleren”, is te lezen op het ‘Gemeenteblad van Nieuwkoop’ via Overheid.nl. “Maar de bezwaarmakers vinden de gekozen locatie door de gemeente niet gelukkig. Er zijn in hun ogen voldoende alternatieven in de wijk beschikbaar waar de laadpalen beter geplaatst kunnen worden. Het plaatsen van laadpalen vraagt op dit moment dus een andere aanpak. Het is wenselijk om de directe omgeving meer te gaan betrekken bij de uiteindelijke locatiekeuze voor het plaatsen van laadpalen.”

Lees het volledige besluit via deze link.

Zevenhoven

In Zevenhoven heeft de gemeente besloten twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. De parkeervakken zijn te vinden op de Sportlaan bij huisnummer 42. Een inwoner heeft hiervoor een verzoek ingediend.

De gemeente weet dat het realiseren van een oplaadpunt op deze locatie een negatieve invloed heeft op de beschikbaarheid van de openbare parkeerplaatsen. “De parkeerdruk in de wijk is relatief hoog, maar weegt niet op tegen gemeentelijke ambitie om het elektrisch vervoer te stimuleren. Begonnen wordt met het reserveren van één parkeervak. Bij toename van het aantal elektrische voertuigen in de wijk wordt het tweede vak in gebruik genomen.”

Lees het besluit via deze link.

Ter Aar

In de wijk Ter Aar West zijn al twee oplaadpunten te vinden. Maar deze worden zo goed gebruikt dat het wenselijk is de laadcapaciteit in de wijk te vergroten. “Om zoveel mogelijk spreiding te realiseren in het plaatsen van laadpalen in de wijk en de eventuele overlast te verdelen is het voorstel om twee laadpalen te plaatsen in de parkeervakken naast de woning Blaarkop 24.”

Lees het besluit via deze link.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?