Het grootste jongetje op deze foto is Gabriël Bassant.

Gabriël Bassant zoekt nazaten van de familie Nieuwenhuizen uit Zevenhoven. Hij hoopt ze te vinden via deze oproep.

Gabriël Bassant schrijft: “Bij Gijs waren in oorlogstijd onderduikers en er werden wapens gedropt. Ik heb daar het laatste half jaar van de oorlog doorgebracht. Als Rotterdammertje in de oorlog, daar diverse vakanties doorgebracht en de familie heeft mij lieflijk opgevangen in het laatste jaar van de oorlog. Het adres was toen Zevenhoven D19.  Aangrenzend aan het terrein van Nieuwenhuizen in Zevenhoven was een boerderij van zijn broer in Nieuwkoop. Gijs en zijn vrouw hadden negen of tien kinderen, enkele weet ik nog: Jan, Coby, Rinie en Kikki. Vermoedelijk van de gewezen Landwinkel-familie.”

Boer Gijs Nieuwenhuizen en zijn vrouw met twee kinderen

Wie kent de nazaten of is een nazaat van deze familie, Gabriël Bassant zou graag in contact komen. Zijn mailadres is gerichtpresteren@gmail.com.