De ontwerp-omgevingsvisie is klaar. Na het concept dat gemeente Nieuwkoop in januari en februari aan de samenleving voorlegde en waarop veel waardevolle reacties binnenkwamen, is de ontwerp-omgevingsvisie aangepast en afgerond. Formeel reageren kan tot en met woensdag 19 mei.

De gemeente Nieuwkoop maakt een omgevingsvisie; een visie op de toekomst van onze leefomgeving in de gemeente. Daarbij gebruikt zij belangrijke pijlers als bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, bodem, natuur en water. Bij het opstellen van deze omgevingsvisie is de gemeente steeds in gesprek gebleven met de samenleving. Ruim 1400 inwoners, ondernemers en organisaties dachten mee over de toekomst van gemeente Nieuwkoop. Met alle reacties, adviezen en voorstellen is de ontwerp-omgevingsvisie nu ‘afgerond’. De visie is hier te lezen.

Reageren op de ontwerp-omgevingsvisie kan vanaf vandaag tot en met woensdag 19 mei 202 via een formele reactie richting de gemeenteraad van Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of omgevingsvisie@nieuwkoop.nl.

Vervolg

De ontvangen reacties gaan mee in het advies aan de gemeenteraad over de vaststelling van de omgevingsvisie. De besluitvormende raadsvergadering over de omgevingsvisie staat gepland voor 8 juli, voorafgegaan door een meningsvormende raad op 24 juni. Wanneer de visie vastgesteld is, komt deze fysiek en digitaal beschikbaar.

Bron: denkmee.nieuwkoop.nl

Nieuwkoper polls-reeks

In januari en begin februari besteedde De Nieuwkoper veel aandacht aan de Omgevingsvisie middels polls (stellingen). De uitkomsten van deze polls heeft de gemeente ook meegenomen in haar aanpassingen.

Gemeente legt concept Omgevingsvisie voor aan inwoners: Inleiding De Nieuwkoper poll-reeks

Uitslagen polls concept Omgevingsvisie Gemeente#Nieuwkoop