Omgevingsvisie: Wat vind jij van nog meer woningen in Nieuwveen? [POLL 2]

De Dorpsstraat in Nieuwveen. ©Wikipedia

Het concept Omgevingsvisie gemeente Nieuwkoop is gereed. De Nieuwkoper maakt deze en komende week een rondgang langs de gebieden waarin de gemeente voor deze visie is opgesplitst. Deze tweede dag is het gebied rondom Nieuwveen en Vrouwenakker aan de beurt.

Lees het: Inleidend artikel van het concept Omgevingsvisie

In het concept staat geschreven: ‘In Nieuwveen hebben de inwoners veel ideeën voor een toekomstbestendig dorp mét historisch karakter. Saamhorigheid en voorzieningen zijn van belang, net als het leefbaar houden van het dorp. Dit gebeurt door een combinatie van ontwikkelingen: In en aan de rand van Nieuwveen komen nieuwe woningen. De Verwondering wordt afgerond. Deze voorziet in de behoefte aan vrije kavels en twee onder één kap woningen.’

Poll 2

De poll die we je vandaag voorleggen is (onder de poll zie je een uiteenzetting van de plannen):

[yop_poll id=”3″]

Nieuwveen

Op Teylerspark II en Teylersplein zijn woningen voor jongeren (wellicht ook jonge gezinnen en starters) gepland. In het centrum komen in een groene omgeving huurwoningen voor jongeren en senioren. De lege plek in het centrum wordt herontwikkeld en er komt een verbinding met Landgoed Ursula. Voor Ipse De Bruggen worden hier mogelijk enkele woningen gerealiseerd.

Centrum
Het toekomstperspectief voor het centrum van Nieuwveen is door de geplande woningbouw goed. De focus ligt op dagelijkse boodschappen. Een eventuele uitbreiding van de supermarkt is mogelijk, maar moet passen bij het lokale karakter. Uitbreiding van het aantal winkels lijkt niet aan de orde.

Voorzieningen
In Nieuwveen wordt een IKC ontwikkeld, mogelijk in combinatie met sport. Dit versterkt verschillende voorzieningen in het dorp. Op de vrijkomende schoollocatie(s) ontstaat dan ruimte voor nieuwe woningen.

Recreatie
Het gebied rondom de golfclub en het zwembad is nu al gericht op recreatie en vrije tijd. Het versterken van de zuidzijde van de Langeraarse Plassen kan dit gebied als geheel nog meer aantrekkingskracht geven. Tussen Teylerspark I en II en de provinciale weg komt een klein park.

Bedrijven
Bedrijventerrein Schoterhoek wordt uitgebreid met Schoterhoek II, een duurzame gebiedsontwikkeling. Hier komt een warmtenet (warmterivier) met gezuiverd rioolwater van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie als warmtebron. De bedrijven op Schoterhoek II worden eigenaar van dit systeem via een coöperatie.

Glastuinbouw
De Aar- en Amstelzone is aangemerkt als maatwerkgebied voor (glas)tuinbouw. Voor dit gebied wordt een visie ontwikkeld. De gemeente gaat uit van een geclusterde aanpak, blijvend perspectief voor duurzame glastuinbouw en ruimte voor andere initiatieven met meerwaarde.

Vrouwenakker

Een minder eenzijdig woningaanbod is voor Vrouwenakker belangrijk. Daarom wil de gemeente hier in beperkte mate passende woningbouw mogelijk maken, in combinatie met een kleine ontmoetingsplek in de buitenruimte. Afhankelijk van de ontsluiting onderzoekt de gemeente ook of een wat grotere woningbouwlocatie mogelijk is. Woningbouw maakt het mogelijk dat ouderen en jongeren in Vrouwenakker blijven wonen en draagt bij aan het behoud van de sociale cohesie.

Poll 1

Stemmen op de poll van gisteren kan ook nog steeds:

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van kleinschalige daghoreca in Langeraar?

[yop_poll id=”2″]


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?