Omgevingsvisie: Wat vind jij van een woonwijk tussen Zevenhoven en Noordeinde? [POLL 4]

tulpenvelden zevenhoven

Een zonnig plaatje van een tulpenveld in Zevenhoven. ©Archief

Het concept Omgevingsvisie gemeente Nieuwkoop is gereed. De Nieuwkoper maakt deze en komende week een rondgang langs de gebieden waarin de gemeente voor deze visie is opgesplitst. Deze vierde dag is het gebied rondom Zevenhoven en Noordeinde aan de beurt.

Lees het: Inleidend artikel van het concept Omgevingsvisie

In het concept staat geschreven: ‘Meer levendigheid is voor de inwoners van Zevenhoven en Noordeinde van belang. Zo blijven deze dorpen aantrekkelijk in combinatie met de rust en ruimte die je er ervaart.’

Poll 4

De poll die we je vandaag voorleggen is (onder de poll zie je een uiteenzetting van alle plannen):

[yop_poll id=”5″]

Centrum
Het centrum van Zevenhoven heeft een lokale boodschappenfunctie. Het toekomstperspectief is matig en heeft de aandacht. De gemeente wil het centrum graag behouden vanwege de ontmoetingsfunctie. Mogelijk liggen er kansen in het combineren van de supermarkt met omliggende versspeciaalzaken. Wanneer er toch leegstand ontstaat, kan transformatie een optie zijn. Daarnaast is het belangrijk om de uitstraling van het plein te verbeteren.

IKC
Ook in Zevenhoven wordt een IKC (Integraal KindCentrum) gebouwd. Met onderwijs, kinderopvang en zorg. En met een uitleenpunt van de bibliotheek en een multifunctionele ruimte. Op deze manier heeft het IKC een sociale functie; een wens vanuit het dorp. Op de voormalige schoollocatie in Noordeinde (Tochtpad) wordt na de oplevering van het IKC de mogelijkheid voor woningbouw onderzocht (geluidsbewust en groen bouwen).

Woningbouw
Veel inwoners zouden graag zien dat Zevenhoven en Noordeinde ‘naar elkaar toe groeien’. Woningen bouwen in het gebied tussen de twee dorpen versterkt beide dorpen en zorgt voor meer draagvlak voor de al aanwezige voorzieningen. Dat is belangrijk om ze voor de toekomst te behouden. Ook ligt hier een kans om zaken aan de dorpen toe te voegen die nu worden gemist: groen, een park, wandelpad, speel- of ontmoetingsplekken. Een ambitie voor de toekomst, want vanwege de aanvliegroutes van Schiphol en bestuurlijke afspraken is dit nu nog niet mogelijk.

Buitengebied
Het weidse droogmakerijenlandschap moet behouden en versterkt worden. Tegelijkertijd zetten veel ontwikkelingen het buitengebied onder druk. Agrariërs behouden binnen het zich ontwikkelende landschap hun belangrijke beheerdersrol, maar moeten ook meebewegen richting een duurzame toekomst. Hen wordt nadrukkelijk gevraagd hun (mede)verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om landbouwverkeer, milieueffecten, natuur en biodiversiteit, energie en duurzaamheid en het tegengaan van verrommeling.

Zomerparken
De voormalige ‘zomerparken’ zijn niet zozeer onderdeel van het vrije recreatieve aanbod binnen de gemeente. Zij bestaan deels uit tweede woningen en in veel gevallen is sprake van permanente bewoning die langdurig gedoogd is. Het streven is deze situatie te formaliseren en een einde te maken aan de onzekere situatie voor veel eigenaren en gebruikers.

Eerdere Omgevingsvisie Polls

Stemmen op de Omgevingsvisie polls kan tot De Nieuwkoper alle gebieden met hun kernen heeft uitgelicht.

Poll 3

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van een ‘Futurahuis’ voor ouderen in Ter Aar

[yop_poll id=”4″]

Poll 2

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van nog meer woningen in Nieuwveen?

[yop_poll id=”3″]

Poll 1

Lees: Omgevingsvisie: Wat vind jij van kleinschalige daghoreca in Langeraar?

[yop_poll id=”2″]


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?