De Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. Deze wet voegt alle wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water samen.

De bedoeling van de Omgevingswet is dat er meer duidelijkheid komt voor inwoners en ondernemers, dat er meer ruimte is voor initiatieven en dat de procedures korter worden. Voor de Omgevingswet heeft gemeente Nieuwkoop samen met inwoners een Omgevingsvisie opgesteld. “Hierin staat beschreven hoe wij denken over onze leefomgeving”, schrijft gemeente Nieuwkoop. “Dus de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.” Het gaat dan bijvoorbeeld over onderwerpen als duurzaamheid, onderwijs, gezondheid en veiligheid. De omgevingsvisie helpt antwoord te geven op de belangrijkste opgaven voor de komende jaren.

“Waardevolle input”

Wethouder Guus Elkhuizen: “De Omgevingsvisie Nieuwkoop is klaar en wij mogen als gemeente ontzettend trots zijn op het resultaat dat er ligt. De input die we hebben gekregen vanuit de samenleving was erg waardevol. Daarom een ‘hartelijk dank’ aan alle mensen, organisaties en partijen die met ons hebben meegedacht en meegewerkt.”

Bekijk de omgevingsvisie op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Film

De gemeente maakte een video om uit te leggen wat de Omgevingswet voor gemeente Nieuwkoop betekent: