De Langeraarse Plassen. ©Archief

Het concept Omgevingsvisie Gemeente Nieuwkoop is gereed. De Nieuwkoper maakt deze en komende week een rondgang langs de gebieden waarin de gemeente voor deze visie is opgesplitst. Deze eerste dag is het gebied rondom Langeraar en Papenveer aan de beurt.

Lees eerst: Gemeente legt concept Omgevingsvisie voor aan inwoners: Inleiding De Nieuwkoper poll-reeks

In en om Langeraar en Papenveer komen de komende jaren een aantal ontwikkelingen samen die elkaar versterken. Inwoners, ondernemers, waterschap en natuurorganisatie werken met de gemeente aan een levendig en vitaal gebied, waarbij de prachtige ligging aan de plassen véél beter wordt beleefd en benut.

De poll die we je vandaag voorleggen is (onder de poll zie je een uiteenzetting van de plannen):

[yop_poll id=”2″]

Langeraar

In Langeraar wordt gewerkt aan (de afronding van) een aantal woningbouwprojecten; Langeraar Oost/Vivero, de Drooghmakerij en Landgoed Langeraar. Er komen woningen in diverse prijsklassen, inclusief sociale huurwoningen. Het landgoed is bovendien voor publiek toegankelijk en biedt recreatieve mogelijkheden. Daarnaast onderzoekt de gemeente of woningbouw mogelijk is in Langeraar Noord-West, West, de Schakel en Langeraar Waterzuivering. Daar worden dan ook kleinere woningen voor starters of senioren gebouwd. Daarnaast worden er woningen gebouwd aan de zuidoostkant van de Langeraarse Plassen (Paradijsweg-West) door de transformatie van glastuinbouw. De gezamenlijke eigenaren werken hier aan een combinatie van wonen, natuur en recreatie én meer doorzichten naar de plassen.

Papeneiland en waterkwaliteit
Op initiatief van inwoners is in de Langeraarse Plassen het Papeneiland gerealiseerd met een uitkijktoren en trimtoestellen. Er wordt een strandje aangelegd en de scouting krijgt een aanmeerplek. Verder werkt het waterschap aan een betere waterkwaliteit in de plassen. In combinatie met natuurontwikkeling en wandelmogelijkheden rondom de Geerpolderplas is hier voor inwoners en recreanten steeds meer te beleven.

Kleinschalige daghoreca en zichtbaarheid
Bovenstaande ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor het centrum van Langeraar. Dat heeft nu een onzeker toekomstperspectief, met uitzondering van de supermarkt. Die kan door de nieuwe woningbouw wellicht uitbreiden. Uitbreiding van het aantal winkels is niet aan de orde. Wel zijn er kansen voor kleinschalige daghoreca. De kleine markt is belangrijk voor de leefbaarheid. Rondom winkelcentrum De Strooplikker moet de ruimtelijke structuur en de beleving worden verbeterd. De winkels liggen verscholen, evenals de plassen en het historische Kerkpad. Die zijn niet zichtbaar vanaf het centrum. Dat wil de gemeente aanpakken.

Integraal Kindcentrum
In Langeraar komt een IKC (integraal kindcentrum). Het dorp heeft geadviseerd om deze op de huidige locatie van de school te bouwen om zo het centrum te versterken. De verschillende ontwikkelingen worden in samenhang bekeken. Ook voldoende ruimte voor het verenigingsleven blijft hierbij voor Langeraar belangrijk.