De oorlog in Oekraïne zorgt voor een omvangrijke vluchtelingenstroom naar Europa. “Het is hartverwarmend om te zien dat veel inwoners van Nieuwkoop zich bereid voelen om te helpen”, schrijft gemeente Nieuwkoop op haar website.

De gemeente is inmiddels bezig met hulp bieden aan een grote stroom vluchtelingen en oriënteert zich op de mogelijkheden in de gemeente voor noodopvang. De regie hiervoor komt vanuit de rijksoverheid, via de veiligheidsregio, richting de individuele gemeenten. “Daar waar we kunnen, willen we lokale initiatieven laten aansluiten op de vragen die we krijgen. De veiligheid en een menswaardige opvang staat hierbij centraal.”

Inwoners kunnen het beste helpen via de landelijke, professionele organisaties, zoals Giro 555. Dat geld en die hulp komt goed gecoördineerd op de plaats waar het echt nodig is. Verzamelde bedragen via sponsorlopen en anderszins kunnen, indien gewenst, door het Nieuwkoopse college in ontvangst genomen worden en doorgeleid naar 555.

Spullen en goederen

De gemeente zamelt geen goederen in om naar Oekraïne te laten brengen. Er zijn wel particuliere initiatieven, maar de gemeente raadt iedereen af hier zelf mee naar Oekraïne te gaan. Voor de opvanglocaties in de gemeente zijn er momenteel voldoende spullen en goederen. Wanneer ergens weer behoefte naar is, plaatst de gemeente dit op haar speciale pagina, onder het kopje ‘Gevraagd’.

Ook zijn er veel mensen die een praktisch handje aanbieden. Helpen bij de eerste opvang, begeleiding, aanspreekpunt zijn, spullen repareren en noem maar op. Wie zich wil aanmelden, kan dat doen via nieuwkomers@nieuwkoop.nl. Heb je een aanhangwagen of busje en/of zou je willen helpen met het inrichten van opvanglocaties. Ook daarvoor kun je je aanmelden.

Spreek je Oekraïens of Russisch en wil je als tolk en/of vrijwilliger ingezet worden tijdens de opvang en maatschappelijke ondersteuning van de vluchtelingen? Meld je dan ook aan via het mailadres.

Woonruimte

Heb je een recreatiewoning, tuinhuisje, caravan, woonark of ander onderkomen op je terrein waar vluchtelingen voor minimaal een half jaar mogen verblijven? Dan zou het heel fijn zijn als je je aanmeldt als gastgezin. Een ruimte met een zelfstandige badkamer, keuken of toilet heeft de voorkeur. Gebruik bovenstaand mailadres.

Heb je mensen uit Oekraïne onderdak gegeven die nog niet bekend zijn bij de gemeente? Meld dit bij de gemeente via nieuwkomers@nieuwkoop.nl. Registratie is belangrijk in verband met onderwijs voor de kinderen, financiële ondersteuning et cetera. Ook moeten zij zich laten registeren in het BRP, dit kan door een afspraak bij de gemeente te maken. Als ze geen Engels spreken, zou het fijn zijn als je ze kunt begeleiden tijdens deze afspraak.

Vlag

Deze week hijst Nieuwkoop de Oekraïense vlag, om haar afschuw uit te spreken over de situatie in de wereld en medeleven te tonen met de mensen in Oekraïne.

Meer info is te vinden op de website van gemeente Nieuwkoop, via deze link.

One Comment on “Oekraïne in nood, Nieuwkoop helpt”

Comments are closed.