Monumenten in Nieuwkoop

Gemeente Nieuwkoop is rijk aan monumenten. Sommige zijn aangewezen als gemeentelijk monument, sommige als Rijksmonument. De lijst hieronder komt van Wikipedia. Zie je een fout in de lijst of mis je een monument, wij horen dat graag. Foto’s zijn ook zeer welkom.

Gemeentelijke monumenten

Korteraar
   
Locatie Object Bouwjaar
Korteraarseweg 1 Min of meer op een eilandje gelegen karakteristieke boerderij met gietijzeren hekken. ca. 1850
Korteraarseweg 3 Karakteristieke boerderij met leilinden aan de voorzijde. ca 1850
     
Langeraar
   
Locatie Object Bouwjaar
Langeraarseweg 9 Markant liggend woonhuis representatief voor de bouwperiode ca. 1910. 1910
Langeraarseweg 73 Boerderij, thans in gebruik als woonhuis.  
Langeraarseweg 82 Voormalig rustoord, thans in gebruik als appartementencomplex.  
Langeraarseweg 120 Dorpsboerderij 1885
Langeraarseweg 144 Karnmolen (buiten gebruik) 18e eeuw
Langeraarseweg 200 1-Laags woonhuis met uitbouw aan de achterzijde. 1890-1900
Langeraarseweg 264 Boerderij 18e eeuw
Smidskade 5-7 Gerestaureerde boerderij 1890
     
     
Nieuwveen
   
Locatie Object Bouwjaar
A.H. Kooistrastraat 130/Dorpsstraat 13 Huize “Sassenoord” met daarachter gelegen beeldentuin is gebouwd in 1848 als pastorie voor de Nederlandse Hervormde gemeente in Nieuwveen. 1848
A.H. Kooistrastraat 136-138 Twee woonhuizen gebouwd in 1937 onder invloed van de Amsterdamse- en Delftse School-architectuur. 1937
A.H. Kooistrastraat 140 Voormalig gemeentehuis met garage gebouwd in 1937 onder invloed van de Amsterdamse- en Delftse School-architectuur. 1937
A.H. Kooistrastraat 144-146 Voormalig gemeentesecretarie annex postkantoor/ woonhuis, gebouwd circa 1870. circa 1870
A.H. Kooistrastraat 21 Gedeeltelijk onderkelderde voormalige boerderij, thans woonhuis, genaamd “De Verwondering”, met aan de linkerzijgevel aangebouwd zomerhuis, gebouwd volgens een gevelsteen in 1817. 1817
A.H. Kooistrastraat 31 Woonhuis/dokterspraktijk gebouwd in het eerste kwart van de 19de eeuw bestaande uit een begane grond, en verdieping en een zolderverdieping, voorzien van een schilddak dat gedekt is met gesmoorde Hollandse pannen en waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. 19e eeuw
A.H. Kooistrastraat 33 Complex van twee woningen, waarvan de huidige verschijningsvorm in het begin van de 20ste eeuw tot stand is gekomen met een oudere kern. In het object was voorheen een dokterspraktijk en apotheek gevestigd.  
bij Blokland 43 (bomen) Twee beuken die de toegang markeren naar de gesloopte boerderij “DE LENTE”.  
Blokland 28 Gedeeltelijk onderkelderde vrijstaande boerderij genaamd “KAZAN” die gebouwd is in het derde kwart van de 19de eeuw.  
Blokland 41 Gedeeltelijk onderkelderde vrijstaande boerderij met een aangebouwd bakhuis uit het einde van de 19de eeuw genaamd “PETERSBURG”. Het erf is gedeeltelijk bedekt met grind en door een pad bereikbaar vanaf de openbare weg. Links voor het pand staat een beschermenswaardige boom.  
Blokland 52 Gedeeltelijk onderkelderde vrijstaande boerderij genaamd “ODESSA” met een zomerhuis gebouwd in 1938. Het zomerhuis is door middel van een eenlaags tussenlid met plat dak met de boerderij verbonden.  
Blokland 56 Gedeeltelijk onderkelderde vrijstaande boerderij genaamd “RIGA” die gebouwd is in het midden van de 19de eeuw. Het erf is gedeeltelijk bedekt met grind en door een pad bereikbaar vanaf de openbare weg.  
Dorpsstraat 38 Woonhuis met achtergelegen schuur, gebouwd met invloeden van de neo-renaissance en bestaande uit een begane grond en een zolderverdieping met een mansardekap haaks op de straat. circa 1905
Dorpsstraat 41-43 De Pastorie ligt in een parkachtige omgeving door een tuin met een grindpad gescheiden van de openbare weg en behorend bij de naastgelegen rooms-katholieke kerk  
Hogendijk 1 Vrijstaand boerderijcomplex genaamd de Sint Nicolaas Hoeve vernoemd naar de patroon van de R.K. Kerk die van ouds “Sint Nicolaas” was.  
Kattenbrug Reeds in het midden van de 18de eeuw wordt een oversteekplaats genoemd aan het einde van de Oude Nieuwveenseweg.  
Kerkstraat 2 Gereformeerde kerk gebouwd in 1895 en op 22 december 1895 in gebruik genomen bestaande uit een begane grond en een zadeldak dat haaks op de weg staat.  
Kerkstraat 45 Kerk uit 1831 met een begraafplaats. De toren werd in 1929 ingrijpend verbeterd en kreeg daardoor de huidige vorm. 1831, 1929
Muggenlaan 10 In het begin van de 20ste eeuw gebouwd gedeeltelijk onderkelderd winkel-woonhuis, thans woonhuis, bestaande uit een begane grond en een zolder verdieping die gedekt is met een platdak met dakschilden.  
Nieuwveens Jaagpad 14 Gedeeltelijk onderkelderd woonhuis gebouwd in 1913 op de fundamenten van een gesloopte woning ten behoeve van het wonen bij de sluis.  
Nieuwveens Jaagpad 20 Voormalige boerderij met aangebouwd zomerhuis, gebouwd in de eerste kwart van de 19de eeuw en bestaande uit een begane grond en een zolderverdieping die gedekt is met een rietendak met wolfeinden.  
Oude Nieuwveenseweg 111/113 Voormalige graanmaalderij, thans in gebruik als kantoorpand. Het pand is gebouwd door de coöperatieve vereniging “Ons Belang”. –  
Oude Nieuwveenseweg 20 Gedeeltelijk onderkelderd woonhuis, gebouwd 1905-1910 dat bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping met een samengesteld zadeldak waarvan het linkerdeel haaks op- en het rechterdeel evenwijdig aan de weg loopt.  
Oude Nieuwveenseweg 52 Onderkelderd woonhuis dat behoorde bij een boerderij en die in 2001 geheel verbouwd is.  
Oude Nieuwveenseweg 70 Vrijstaande boerderij van het Zuid Hollandse type met een zomerhuis en houten boenhok waarvan het oudste deel is gebouwd in 1867 en de achterliggende stal in 1927.  
Willem Pieter Speelmanweg Vrijstaand voormalig stationsgebouw/ woonhuis aan de vroegere spoorlijn tussen Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Nieuwveen, Uithoorn en Amsterdam.  
     
Noordeinde
   
Locatie Object Bouwjaar
Noordeinde 26 en 28 Sober kerkgebouw met begraafplaats, lourdesgrot en perceel bos waarvan de kerk gebouwd is jaren ’30 van de 20ste eeuw
     
Papenveer
   
Locatie Object Bouwjaar
Schilkerweg 1 Stationsgebouw Papenveer , thans in gebruik als woonhuis. ca. 1918
Sluispad Handbediende sluis 1898
     
Ter Aar
   
Locatie Object Bouwjaar
Aardamseweg 20 Een laag pand met zadeldak, grotendeels met riet gedekt. Het dakvlak is aan de voorgevel beëindigd met zeer zware windveren en makelaar.  
Aardamseweg 43, 45 en 47 Drie veenderswoningen tweede helft van de 19e eeuw
Aardamseweg bij 32 Sluisje 1913
Hogedijk 10 Poldergemaal, monument van bedrijf en techniek Het oudste gedeelte stamt uit 1894
Kerkweg 5 School, thans in gebruik als woonhuis. 1900
Oostkanaalkade 2 Gereformeerde kerk 1912
     
Zevenhoven
   
Locatie Object Bouwjaar
Dorpsstraat 11 Pastorie, behorende bij de tegenover gelegen N.H.kerk, die door een gemetselde muur verhoogd met kolommen waartussen zich ijzeren staven bevinden, van de openbare weg is gescheiden. 1915
Dorpsstraat 12 Kerkgebouw dat in twee fasen tot stand is gekomen en waarvan het oudste deel uit het begin van de 19de eeuw dateert en de toren uit 1937. Rond het oudste deel van de kerk ligt een begraafplaats. 19e eeuw, 1937
Dorpsstraat 14-16 Ensemble vrijstaande woningen op een door water omgeven terrein, dat bereikbaar is via een brug. Rond het pand is een erf aangelegd met grind en staat een beschermenswaardige beuken boom. 1879
Hogedijk 18 Restant van een molen, gebouwd voor de waterbeheersing van de polder Zevenhoven. begin 19de eeuw
Stationsweg 15 Gereformeerde kerk gebouwd in baksteen in kruisverband met een zadeldak dat haaks op de weg staat. Rond de kerk is het erf bedekt met grind. 1905
Stationsweg 7 Woonhuis gebouwd onder invloed van het Eclecticisme met erf dat grotendeels bedekt is met grind en door een hek van de openbare weg wordt gescheiden. 1905-1910
Zuideinde 11 Vrijstaande boerderij “Ons Genoegen” en een naastgelegen bakstenen schuur eind 19de eeuw
Zuideinde 24 Woonhuis gebouwd onder invloed van het Eclecticisme en bestaande uit begane grond en zolderverdieping met een zadeldak gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. eerste kwart van de 20ste eeuw
Zuideinde/Molenweg Houten elektriciteitpalen aan het Zuideinde en de Molenweg, die het tracé markeren waarlangs de elektriciteitsvoorziening werd verzorgd.  

 

Rijksmonumenten

Langeraar
   
Locatie Object Bouwjaar
Langeraarseweg 90 St. Adrianus gelegen aan een voorplein, in vroeg-gotische trant 1902
Langeraarseweg 90 Op fundamenten van de vroegere kerk in overgangsarchitectuur gebouwde pastorie. De aangrenzende sacristie is verbonden met de kerk. Achter de pastorie en sacristie ligt een diepe tuin 1902
Langeraarseweg 90 Op fundamenten van de vroegere kerk in neo-gotische stijl gebouwde en met pastorie verbonden sacristie, in het noordoosten aansluitend bij het kerkkoor kort na 1902
     
Nieuwkoop
   
Locatie Object Bouwjaar
Dorpsstraat 75 Herberg onder rieten wolfdak met ingezwenkte voorgevel waarin deuromlijsting met bovenlicht en hoofdgestel, alsmede vensters met zesruitsschuiframen. IJzeren uithangbord 18e, begin 19e eeuw
Dorpsstraat 131 Remonstrantse Kerk, Eenvoudige zaalkerk met spitsboogvensters gescheiden door lisenen 1822
Dorpsstraat 133 Pandje onder pannen zadeldak tussen puntgevels begin 19e eeuw
Dorpsstraat 137 Huis zonder verdieping en met pannen schilddak begin 19e eeuw
Noordenseweg 38 De Rietpol”, gepleisterd boerenhuis onder rieten wolfdak 18e eeuw
Reghthuysplein 1 Voormalige Reghthuys 1628 (jaartal)
Reghthuysplein 13 Toren van het voormalige hoge huis Nieuwkoop 1627
Reghthuysplein 18 Nederlands Hervormde Kerk 1821
Reghthuysplein bij 18 Houten ophaalbrug waarschijnlijk 19e eeuw
Dorpsstraat 121 Voormalige boerderij met bakhuisje en winkel 1700
Dorpsstraat 80 Schuur 1700
Dorpsstraat 78 Schuur 1875-1900
Dorpsstraat 35 R.K. Kerk met bijbehorende pastorie 1934-1935
Dorpsstraat 37 R.K. kerk van de O.L. Vrouwe Hemelvaart behorende pastorie met garage en fietsenstalling 1934-1935
Dorpsstraat 119 Winkel/bedrijfspand ca. 1885
Meije 190 Watertoren 1931
Ziendeweg 8 Molenrestant polder Nieuwkoop en Noorden, achtkante molen/nieuwe ziende molen 1809
     
Nieuwveen 
   
Locatie Object Bouwjaar
Kerkstraat 45 Orgel in de Hervormde kerk gemaakt door H. Knipscheer 1858
     
Noorden
   
Locatie Object Bouwjaar
Noordse Dorpsweg 4 Nederlands Hervormde Kerk: zaalkerk met spitsboogvensters en achtkantig houten klokkentorentje ca. 1825
Simon van Capelweg 28 Visserswoning of boerderij, onder rieten wolfdak en met gepleisterde voorgevel, waarin een houten kruiskozijn met luiken. In de voorkamer balkenzoldering met korbelen uit de bouwtijd wellicht 17e eeuw
Voorweg 5 Boerderijtje. Stroomlaag in zijgevel begin 19e eeuw
     
Ter Aar
   
Locatie Object Bouwjaar
Ringdijk 20 Boerderij vanwege de zeldzame schouw met grote tegeltableaux “Ary Krocks (?)” 1789
Aardamseweg 3 Hervormde Kerk 1568 (bouw) 1843 (herbouwd)
     
Woerdense Verlaat
   
Locatie Object Bouwjaar
Westveensekade bij 6 Westveense Molen 1676

Nieuws over Monumenten