De voorbereidingen op de eerste werkzaamheden zijn gestart. ©PR

Gisteren ontving De Hollandsche Leeuw de omgevingsvergunning voor de start van de restauratie. Met deze fase 1 vergunning kan het fundament en het casco worden blootgelegd en geïnspecteerd worden. Een muurtje in de gang mag worden doorgebroken en de buitenzijde aangepakt.

Vanzelfsprekend kan nog zes weken bezwaar gemaakt worden, maar De Hollandsche Leeuw is wel alvast gestart met de voorbereidingen op de werkzaamheden waarvoor geen vergunning nodig is.

“Met drie weken hopen we conclusies te kunnen trekken over eventuele maatregelen in de kapconstructie en het casco”, meldt De Hollandsche Leeuw op haar website. “Dan wordt ook duidelijk of de scheefstand van het pand aanvaardbaar en beheersbaar is of dat we toch fundamenteel moeten ingrijpen. Met deze conclusies kunnen we de vergunning voor fase 2 aanvragen waarbij wij tekeningen moeten aanleveren van de nieuwe verankering van balken. Ook kunnen wij voor deze fase 2 vergunning toestemming vragen voor het vervangen van muren en fundamenten, mocht dit nodig zijn. De Monumentencommissie van gemeente Nieuwkoop zal daarover dan een nieuw oordeel moeten geven.”

Next generation huiskamer

Het Hollandsche Leeuw team weet dat de weg nog lang en vol hobbels is, maar gaat ervan uit dat het unieke Rijksmonument uiteindelijk gestabiliseerd en opgeleverd kan worden voor de start als next generation huiskamer van Nieuwkoop. “Daarom kijken we intussen met Heineken naar de nieuwe indeling en inrichting. Het wordt een haast onmogelijke opgave om de oude sfeer te behouden nu we echt alles aan de binnenzijde moeten strippen. Toch gaan we er alles aan doen om de aloude gastvrije en hartelijke sfeer te laten herleven.”

Een heropening voor de zomer wordt lastig. “Maar we werken er keihard aan om dit jaar samen te kunnen proosten tijdens de heropening.”

Tot slot meldt het Hollandsche Leeuw team dat Nieuwkopers die dit willen, een kijkje mogen nemen. “Zelfs als ramptoerist, want een beetje medelijden kunnen we best waarderen.”

www.dehollandscheleeuw.nl

Lees ook: De Hollandsche Leeuw: “Juist in deze tijd extra gemotiveerd om te investeren”