Nieuwkoop bekijkt subsidieregeling voor verenigingen vanwege coronagevolgen

Door de gevolgen van corona voor maatschappelijke organisaties, zoals verenigingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn, stelt het college de gemeenteraad voor een subsidieregel vast te stellen.

De coronacrisis heeft al bijna een jaar een grote impact op de samenleving. De maatregelen hebben onder andere gevolgen voor maatschappelijke organisaties. Regelmatig kunnen zij hun activiteiten niet of beperkt uitvoeren. Hierdoor lopen zij inkomsten mis, terwijl een deel van hun kosten wel doorloopt. Het Rijk heeft verschillende landelijke regelingen, waarop organisaties een beroep kunnen doen voor financiële compensatie. Maar deze regelingen dekken meestal niet de volledige financiële gevolgen. Hierdoor moeten steeds meer organisaties hun financiële reserves aanspreken.

Aanvragen

Via de nieuwe gemeentelijke subsidieregeling kunnen maatschappelijke organisaties in de gemeente een aanvraag doen voor compensatie van een exploitatietekort over 2020, dat is veroorzaakt door de coronamaatregelen. De organisaties moeten wel kunnen aantonen dat zij gebruik hebben gemaakt van landelijke regelingen en actie ondernomen hebben om kosten te beperken. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot 1 juni.

Als de gemeenteraad op 18 maart instemt met het voorstel, informeert het college maatschappelijke organisaties  over het indienen van een aanvraag. Voor vragen over de regeling kunnen organisaties terecht bij het Verenigingsloket.

www.nieuwkoop.nl


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?