Nieuwe statushouders volgen vanaf 1 januari inburgeringsonderwijs bij ‘Echt Nederlands’

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente zelf verantwoordelijk voor inburgering, op die dag gaat de nieuwe Wet Inburgering in. ‘Echt Nederlands’ wordt de aanbieder van het inburgeringsonderwijs voor statushouders in gemeente Nieuwkoop. 

‘Echt Nederlands’ combineert het leren van de Nederlandse taal met het leren van praktische vaardigheden, individuele begeleiding en maatschappelijke oriëntatie. Na het taaltraject kunnen cursisten met meer vaardigheden en zelfvertrouwen deelnemen aan de samenleving. Door aan te sluiten bij de interesses en vaardigheden van de statushouders zorgen de begeleiders van Echt Nederlands ervoor dat taal en participatie elkaar versterken. Statushouders die vanaf 1 januari inburgeringsplichtig zijn, volgen onderwijs bij Echt Nederlands. Andere inburgeraars hebben zelf de keuze waar zij hun inburgeringsonderwijs volgen. 

Rol gemeente

Gemeenten krijgen vanaf 2022 een belangrijke rol in het nieuwe inburgeringsstelsel: zij staan het dichtst bij de inburgeraars en kunnen ervoor zorgen dat zij zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. “Wij ondersteunen de inburgeraars en leveren maatwerk waar nodig”, laat de gemeente weten. “Vanaf 2022 helpen wij statushouders niet alleen intensiever bij het volgen van inburgeringsonderwijs, maar bijvoorbeeld ook bij het omgaan met geld.”


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?