Lijsttrekker van Natuurlijk Nieuwkoop, Pien Schrama. ©Natuurlijk Nieuwkoop

Voor Natuurlijk Nieuwkoop is het belangrijk dat iedereen mee kan doen, iedereen gelijke kansen krijgt en dat de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden.

We willen met inwoners zelf bouwen aan een gemeente waar het voor iedereen goed en groen wonen, werken en samenleven is. Nu en in de toekomst!

Onderwijs voor iedereen

Wij zijn trots op de drie nieuwe scholen die in de afgelopen periode zijn gebouwd en er komen er nog drie bij. Het is belangrijk dat onze scholen duurzaam en gezond zijn. Daarom willen we er snel voor zorgen dat onze bestaande en nieuwe scholen coronaproof kunnen ventileren.

Op onze scholen werken onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg samen. Om leerlingen, ouders en leerkrachten goed te ondersteunen, is het noodzakelijk om de samenwerking met het sociaalpedagogisch werk op de scholen te behouden en te versterken. Lijsttrekker Pien Schrama: “Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat goed onderwijs geld mag kosten, omdat we investeren in de toekomst van onze kinderen én onze dorpen.”

Zorg voor iedereen

Inwoners van jong tot oud verdienen goede, betaalbare zorg en ondersteuning wanneer zij dat nodig hebben. Het is de taak van de gemeente om dat efficiënt en dichtbij te organiseren. De welzijnsactiviteiten van onze vrijwilligersorganisaties en verenigingen kunnen we beter ondersteunen en benutten. Door als gemeente een goed beeld te krijgen wat er allemaal al georganiseerd wordt en door wie, actief door te verwijzen en samen te werken. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen mee kunnen blijven doen en eenzaamheid ook bij jongeren wordt voorkomen. Goede zorg voor de jeugd is ook belangrijk. Pien: ”Natuurlijk Nieuwkoop gaat niet bezuinigen op de jeugdzorg onder de druk van te weinig geld van het Rijk. Geen kind in de kou!”

Sport en Cultuur voor iedereen

Voor gezond opgroeien én gezond oud worden is sporten een must. Sportverenigingen zijn enorm belangrijk bij het in beweging krijgen van de samenleving. Veel inwoners zijn al actief als lid van een vereniging of als vrijwilliger. Zij doen mee! Wat Natuurlijk Nieuwkoop betreft zijn zij belangrijke preventieve partners voor een gezonde samenleving. Sportaccommodaties en sportaanbod in onze dorpen en bij de scholen horen daarbij.

Maar culturele verenigingen zoals muziek, toneel en onze historische verenigingen zorgen ook voor verbinding tussen mensen, ontspanning en ontmoeting. Daarin investeren is óók investeren in een gezonde gemeenschap. De afgelopen jaren heeft de sport aandacht gekregen, dat was en blijft nodig. Maar het wordt nu tijd om het culturele aanbod in de schijnwerpers te zetten en samen met die verenigingen te werken aan het versterken van hun activiteiten, bijvoorbeeld muziekonderwijs op school. Zodat zoveel mogelijk kinderen en volwassenen hieraan mee kunnen doen.