Minister Van der Wal maakt kennis met het Nieuwkoops Plassengebied

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) bezocht maandag het gebied rondom de Nieuwkoopse Plassen. Het doel van het werkbezoek was de minister kennis te laten maken met de verschillende partijen in het gebied, zowel ‘de mensen in het veld’ als bestuurders.

De mensen die namens de verschillende partijen als gastvrouw-/heer optraden, hebben de minister hun visie op het gebied in relatie tot de opgaven en de samenwerking gegeven. Zo krijgt de minister zicht op wat er speelt in het gebied. Hoe de vraagstukken rond stikstof, klimaat, water, biodiversiteit en leefbaarheid in elkaar grijpen. Waar partijen tegenaan lopen en hoe ze dat gezamenlijk oppakken. In het Nieuwkoopse Plassengebied komen veel opgaven in het landelijk gebied samen. Zoals de reductie van bodemdaling en CO2-emissie uit veenweidegebieden, het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit en de reductie van stikstof in nabijheid van N2000 gebieden.

Rondetafelgesprek

Het bezoek bestond uit een wandeling met daarna een rondetafelgesprek met als voorzitter burgemeester Robbert-Jan van Duijn en wethouder Guus Elkhuizen als deelnemer.

Wethouder Elkhuizen: “Het was goed de minister te kunnen spreken over het stikstofdossier en te kunnen benadrukken dat de oplossing zit in samenwerking en een gezamenlijke aanpak. Boeren en natuur dienen hier centraal te staan.”