Meerderheid van gemeenteraad stemt vóór het hijsen van regenboogvlag

regenboogvlag gemeentehuis nieuwkoop

Gisterenavond vond de besluitvormende raadsvergadering plaats. In deze vergadering werd onder andere de regenboogvlag kwestie besproken, hiervoor diende D66 Nieuwkoop een motie in. Vanwege het niet hijsen van de regenboogvlag bij het gemeentehuis, ontstond er veel ophef in de gemeente. Nu blijkt dat de meerderheid van de gemeenteraad voor het hijsen van de regenboogvlag is. 

De D66 diende een motie in voor het hijsen van de regenboogvlag, naar aanleiding van het ontbreken van de herkenbare vlag tijdens Coming Out Day, 11 oktober jongst leden. In deze motie verzocht de D66 het college het aanschaffen van de regenboogvlaggen en deze te hijsen. Ook verzocht D66 Nieuwkoop onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de toren op het Reghthuysplein te verlichten in regenboogkleuren.

Onder andere Samen Beter Nieuwkoop (SBN) sloot zich aan bij de motie van de SGP/Christen Unie, een motie waar de partij  het college verzoekt met een voorstel te komen om Artikel 1 van de Grondwet prominent en letterlijk ‘in beeld’ te brengen in het gemeentehuis. Op vragen van Pietersen (D66) waar Samen Beter Nieuwkoop dan precies op tegen is bij het hijsen van de Regenboogvlag, reageerde raadslid De Romijn van SBN dat zij niet tegen het hijsen van de vlag zijn, maar het niet ondersteunen.

Lees ook: Gemeente Nieuwkoop hijst geen regenboogvlag tijdens Coming Out Day

Het CDA staat geheel achter de strekking van de motie van de D66, hoewel Leon Zoet laat weten dat de kwestie gevoelig ligt binnen de partij: “Het ligt wat gevoelig in onze fractie, laat ik daar eerlijk over zijn, maar de meerderheid zou het wel kunnen steunen“, aldus Zoet. Echter is het CDA wel van mening dat het verlichten van de toren op het Reghthuysplein een stap te ver is vanuit de gemeente. Pietersen laat op haar beurt weten dat er reeds een lichtinstallatie te vinden is op het Reghthuysplein, die hier mogelijk voor gebruikt zou kunnen worden.

Larissa Spierenburg van VVD Nieuwkoop spreekt eerst haar respect uit richting Jop van der Pijl (D66) voor de bevlogen wijze waarop hij het onderwerp ter sprake heeft gebracht. Zij stond er van versteld dat scholen zich niet blijken te houden aan regels om aandacht te geven aan seksuele geaardheid. Spierenburg vindt het terecht dat D66 aandacht heeft gevraagd voor dit onderwerp. Toch ondersteund de partij de motie niet: “Maar daarnaast zijn wij van mening dat instemming van deze motie onvoldoende recht doet aan de complexiteit van dit onderwerp”, aldus Spierenburg.

SGP Christen Unie fractievoorzitter Elias van Belzen is van mening dat je bij het hijsen van de regenboogvlag als gemeente zegt dat je ook andere groepen de ruimte biedt en het dus moeilijk is om grenzen te stellen. “Het is dus de vraag, waar ga je de grens stellen om aandacht te geven aan bepaalde groepen?”, aldus van Belzen.

Pien Schrama van Natuurlijk Nieuwkoop laat weten dat de partij achter het hijsen van de vlag staat, bij het vervallen van het verzoek om onderzoek te doen naar het verlichten van de Reghthuystoren. Wel is Schrama van mening dat de ‘vlag ook ergens op moet staan’.

De wethouder gaat vanaf nu samenwerken met D66-brugerraadslid Jop van der Pijl, COC-Leiden en jeugdhulp aan de inclusie binnen de gemeente Nieuwkoop.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?