Rosita Sluis vaccineert Ursula-bewoner Alfonso Martens. ©Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen heeft vandaag op landgoed Ursula in Nieuwveen Alphonso Martens gevaccineerd. Hij is daarmee een van de eerste cliënten met een verstandelijke beperking die is gevaccineerd tegen COVID-19.

Ook cliënten van buurtschap Craeyenburch in Nootdorp en van landgoed Hooge Burch in Zwammerdam hebben vandaag het vaccin gekregen. De verwachting is dat komende dagen zo’n 1250 cliënten gevaccineerd kunnen worden.

Na de vaccinatie liet Jolanda Vos, begeleider op de woning van Alphonso weten dat ze blij is dat de eerste cliënten nu gevaccineerd zijn: “Als begeleiders werken we in de woning van cliënten, het is heel onnatuurlijk dat we dat nu moeten doen met een masker op. We hopen dat we met het vaccineren op termijn weer zonder kunnen werken. Ook zou het fijn zijn als er weer meer vrijheden komen voor de cliënten, zoals familiebezoek en verjaardagen vieren. En we hopen dat het normale dagelijkse ritme terug kan komen.”

Jan van Hoek, voorzitter van de raad van bestuur: “Het is van groot belang dat ook onze cliënten met een verstandelijke beperking beschermd zijn tegen corona. We hopen dat we hierdoor snel terug kunnen naar normale omstandigheden. Voor de zorg aan onze kwetsbare cliënten is dat van groot belang.”

Toestemming
Vorige week werd duidelijk dat door een gewijzigde vaccinatiestrategie van het ministerie van VWS nieuwe leveringen van het BioNTech/Pfizer-vaccin nu ook bestemd zijn voor mensen met een verstandelijke beperking die wonen in een zorginstelling. Toen bleek dat Ipse de Bruggen een van de eerste zorginstellingen was die kon beschikken over het vaccin, is een groep cliënten geselecteerd die in aanmerking kwamen voor het vaccin. Vervolgens is schriftelijk toestemming gevraagd aan de cliënt als deze wilsbekwaam is of aan de wettelijk vertegenwoordiger.

Het vaccineren gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Artsen Verstandelijk Gehandicapten. Na een eerste vaccinatieronde volgen nog twee rondes. Ook cliënten die op een andere locatie van Ipse de Bruggen wonen, kunnen worden gevaccineerd in één van de volgende vaccinatierondes. Het is nog niet bekend wanneer deze zijn.