Een groepje inwoners van Vrouwenakker wil dat in het project ‘Vrouwenakker-West’ ook CPO-woningen worden gebouwd. Zij maken zich daar nu hard voor.

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. In het project ‘Vrouwenakker-West’ komen zeventig tot negentig woningen. Initiatiefnemers Monique van der Hoorn en Petra van der Hoorn-Van Leeuwen uit Vrouwenakker willen dat daarvan 24 woningen CPO-woningen worden voor eigen inwoners. “De afgelopen vijftig jaar zijn er slechts één of twee woningen bijgebouwd in Vrouwenakker”, laten de dames weten. “Inwoners en oud-inwoners willen in hun geliefde dorp kunnen blijven wonen of terugkeren, en willen dit via een CPO faciliteren.”

“De gemeenteraad is positief” – Petra van Leeuwen-van der Hoorn en Monique van der Hoorn

De initiatiefnemers legden hun idee voor aan de raad van de gemeente Nieuwkoop in de meningsvormende raad van eind januari. “De raadsleden reageerden positief en stelden de wethouder voor om de opties naar de mogelijkheden voor een CPO te bekijken. CPO is immers een manier om betaalbaar en voor eigen inwoners te kunnen bouwen.”

De wethouder zegde toe het gesprek met de initiatiefnemers aan te gaan en te bekijken of in de grondexploitatie van woningbouwproject Vrouwenakker-West de mogelijkheid voor een CPO-aanpak aanwezig is.

Partijen nemen motie aan

In de raadsvergadering van 3 februari werd de motie ‘CPO in vrouwenakker’ behandeld. De raad besprak het ‘Raadsvoorstel Verzoek krediet voor grondaankoop t.b.v. ontsluiting en instemming Visie op wonen in Vrouwenakker-West 2025’. Na de vergadering liet een blije Monique weten: “De motie van D66 Nieuwkoop, CDA Nieuwkoop, Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-CU is vanavond unaniem aangenomen.”

Wil je meer informatie over dit initiatief, je kunt mailen naar woneninvrouwenakker@gmail.com of bellen met Petra van Leeuwen-van der Hoorn, 06-30652675 of Monique van der Hoorn 06-83980803.