Informatieavond plannen Noordse Buurt

 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordse Buurt 1e herziening’ wordt binnenkort ter inzage gelegd. Maandagavond 10 mei verzorgt gemeente Nieuwkoop een online toelichting van het bestemmingsplan.

De gemeente Nieuwkoop herziet het bestemmingsplan Noordse Buurt uit 2009 om ervoor te zorgen dat de bestemmingen passen bij de huidige situatie. Het nieuwe bestemmingsplan is voornamelijk consoliderend. “Dat betekent dat de meeste bestemmingen hetzelfde blijven. Een van de grootste wijzigingen is dat de bestemmingsgrenzen rondom de woonkavels overeenkomstig worden gemaakt met de kadastrale begrenzingen. Op veel percelen is dit nu niet het geval. Verder krijgen de huidige maatschappelijke voorziening aan de Ir. J. Nysinghweg 13 en het glastuinbouwbedrijf aan de Floraweg 20 de juiste bestemming.”

Informatieavond

Op maandag 10 mei om 19:30 uur geeft de gemeente online toelichting op het bestemmingsplan. Aanwezig zijn? Aanmelden kan (alleen vandaag nog) bij Jacqueline van der Salm via j.vandersalm@nieuwkoop.nl  Na aanmelding krijg je een link toegestuurd waarmee je kunt deelnemen aan de bijeenkomst.

Verdere informatie over de specifieke inzagetermijn en het plan zelf staat op www.nieuwkoop.nl/noordsebuurt.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?