In de woningverhuursector zijn twee partijen altijd op elkaar aangewezen: verhuurder en huurders. Dit lijkt een open deur, maar de wijze waarop deze met elkaar omgaan, kan verschillen per situatie: de aard van de gemeente, specifieke problemen, demografie, cultuur in de wijk enzovoort.

In de Nieuwkoopse regio zijn het de Woningstichting Nieuwkoop en de Huurdersbelangen Vereniging (HBV) – beide kregen in 1995 officiële juridische status – die gebaat zijn bij een goede onderlinge samenwerking. “En die is er zeker”, vertelt bestuurslid bij HBV, Arie Verlooij.

Verlooij, voormalig supermarkt filiaalchef, is sinds medio 2020 lid van het bestuur van de Huurdersbelangenvereniging. “Ondanks het feit dat ik met bromfietsenonderhoud een leuke hobby heb, wilde ik na mijn pensioen ook maatschappelijk actief blijven. Het behartigen van belangen van huurders leek mij passend. De HBV zet zich vooral in voor de huurders van sociale woningen in Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Woerdense Verlaat. Het gaat om totaal 1050 woningen. Woningbeleid is een interessant onderwerp waarover ik steeds meer wil weten.”

Samenwerking

Over de samenwerking van de in het huurbeleid betrokken partijen, zegt Verlooij: “Tot nu toe ervaar ik eensgezindheid over doelen en te nemen maatregelen. Ik noem als voorbeelden die nu spelen, groot onderhoud en renovatie in de Hagedoornstraat, Larixstraat en Kastanjelaan in Nieuwkoop, scheef wonen, beveiliging op politiekeurmerk niveau en huurverhoging. Over de huurverhoging hadden we al overeenstemming bereikt over een kleine verhoging per 1 juli, maar vanuit ‘Den Haag’ is bepaald: 0 procent. Daar zijn wij als HBV natuurlijk niet tegen.”

Een project dat Verlooij met tevredenheid noemt, is de bouw van achttien huurwoningen voor starters en dertien voor senioren op de oude locatie van ‘t Koetshuis aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop.

Visie

De visie van HBV luidt: “Voor iedere huurder een kwalitatief goede en betaalbare woning in een prettige wijk.” Het bestuur van de HBV bestaat momenteel uit vijf personen, maar gezien de toenemende complexiteit van het woningbeleid wordt gestreefd naar uitbreiding met twee bestuursleden.

Verlooij wil meer kennis over de woningverhuursector vergaren, bijvoorbeeld door cursussen van de Woonbond, de koepel van alle huurdersbelangenverenigingen in Nederland. Maar ook door het volgen van de ontwikkelingen bij Aedes, de koepel van alle woningcorporaties. De huurders kunnen bij vragen of problemen de HBV rechtstreeks benaderen. De organisatie werkt niet met een systeem van bewonerscommissies per buurt of gebouw.

Cadeaubon

De viering van het zilveren jubileum bleef door de coronaregels bescheiden. Alle huurders kregen een cadeaubon om te besteden bij de plaatselijke middenstand in hun woonkernen.