Hoogheemraadschap Rijnland actualiseert Verordening subsidie natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever. ©Rijnland.net

Het hoogheemraadschap van Rijnland verleent sinds een aantal jaar subsidie voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De subsidieverordening waarin dit was geregeld, is geactualiseerd. Daarbij is het subsidiebedrag per aanvraag verhoogd.

De Verordening subsidie natuurvriendelijke oevers 2021 beschrijft de procedure voor het aanvragen en verlenen van subsidie bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Een natuurvriendelijke oever is een oever met een geleidelijke overgang van land naar water. In de oever kunnen verschillende soorten planten en dieren leven. De wijze waarop een natuurvriendelijke oever gemaakt moet worden, is in de verordening terug te vinden.

Lees meer over natuurvriendelijke oevers

In de nieuwe verordening zijn verwijzingen naar verouderde wet- en regelgeving geschrapt. Daarnaast bestaat de nieuwe versie nog maar uit één document, waarin informatie over elk onderwerp bij elkaar staat. De verordening heeft een logische opbouw en structuur gekregen en is geschreven in eenvoudiger, toegankelijker Nederlands. Zo is het voor de subsidieaanvrager direct duidelijk wat nodig is bij zijn aanvraag wat de afhandeling efficiënter maakt.

Verhoging subsidie

Tot slot is het subsidiebedrag per aanvraag verhoogd, waardoor binnen de huidige begroting jaarlijks meer meters natuurvriendelijke oevers kunnen worden aangelegd. De subsidie is vastgesteld op maximaal 75 euro voor elke oeverlengte van 1 meter. De subsidie is voor de werkelijk gemaakte kosten en kan dus ook lager zijn dan dit bedrag. Natuur beherende organisaties krijgen maximaal 75 procent van deze 75 euro voor elke meter oeverlengte. Een aanvrager of een project kan elk jaar maximaal 50.000 euro subsidie krijgen.

Bekijk de volledige bekendmaking


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?