Gezondheidsmonitor: Toename sociale eenzaamheid

Begin september is de nieuwe ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen’ gepubliceerd. De Gezondheidsmonitor geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder en vindt elke vier jaar plaats.  Ook de cijfers voor gemeente Nieuwkoop zijn bekend.

De Gezondheidsmonitor maakt onderscheid tussen drie vormen van eenzaamheid: ernstige eenzaamheid, sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid.

Ernstige eenzaamheid zijn mensen die langdurig last hebben van eenzaamheid en er zonder hulp niet meer uitkomen. Het percentage ernstig eenzamen in de gemeente is met twee procent gestegen ten opzichte van de Gezondheidsmonitor uit 2016. Dit zijn ongeveer 2300 inwoners.

Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één of meerdere personen. Meestal gaat het om de levenspartner. Het percentage emotioneel eenzamen ligt in de gemeente rond 22-23 procent tegenover 28-29 procent landelijk. Het aantal emotioneel eenzamen is gelijk gebleven ten opzichte van 2016.

Sociale eenzaamheid draait om minder contact hebben met andere mensen dan je wenst. Denk aan het missen van vrienden, kennissen of collega’s. Het percentage sociaal eenzamen is in de leeftijdscategorie 19 tot 64 jaar 24 procent en onder 65-plussers 31 procent tegenover de landelijke percentages 29 procent en 33 procent. Het percentage sociale eenzamen is flink afgenomen ten opzichte van de Gezondheidsmonitor uit 2016.

Wat kun je doen?

Als je ziet dat iemand in je omgeving worstelt met iets in zijn of haar leven, wacht dan niet af. Begin het gesprek. Een simpele ’Hoe gaat het met je?’ kan al veel voor iemand betekenen. Neem de tijd en sta open, wees eerlijk en nieuwsgierig. Geef geen mening, advies of oplossing, maar luister naar die persoon. Blijf doorvragen en vul het verhaal niet voor de ander in. Luisteren en er zijn voor iemand kan veel betekenen.

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Je kunt dat niet voor een ander oplossen, maar het gesprek aangaan, is een goed begin. Wil je meer lezen over wat jij kunt doen? Je vindt veel tips op:

www.eentegeneenzaamheid.nl


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?