Gemeente wijzigt bestemmingsplan Noordse Buurt na zienswijzen

De gemeenteraad van gemeente Nieuwkoop stelde op 30 september het plan ‘Noordse Buurt 1e herziening’ vast. Het plan is, mede naar aanleiding van ingediende zienswijzen, gewijzigd.

De grootste wijzigingen licht de gemeente er even uit. De maatschappelijk voorziening (Ir. J. Nysinghweg 13) en het glastuinbouwbedrijf (Floraweg 20) gaan een bestemming krijgen op basis van het huidige gebruik. Voor de woonkavels geldt dat deze volgens de huidige kadastrale situatie worden bestemd, omdat dit op veel percelen nu niet het geval is. Verder gaat de gemeente in de Noordse Buurt een ‘Ontmoetingsplaats’ mogelijk maken. En tot slot krijgen een aantal aanvullende percelen de bestemming ‘Agrarisch met Waarden’.

Inzien

Het (gewijzigde) plan en de stukken liggen vanaf vandaag zes weken ter inzage. Je kunt ze inzien via www.nieuwkoop.nl/bestemmingsplannoordsebuurt en in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Nieuwveen aan het Teylersplein. Voor het inzien van de stukken is het niet nodig een afspraak te maken. Voor een toelichting op de stukken kun je wel een afspraak maken. Wie vragen heeft over het bekijken van de stukken of een toelichting op de stukken wilt, kan contact opnemen met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 0172 of via e-mailadres omgevingsloket@nieuwkoop.nl.

Meer informatie over het instellen van een beroep is te vinden op nieuwkoop.nl/noordsebuurt.

LEES OOK:
Informatieavond plannen Noordse Buurt


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?