Gemeente Nieuwkoop analyseert reacties van inwoners op energietransitie

Gemeente Nieuwkoop is in drie online bijeenkomsten – op 21, 25 en 28 januari – met inwoners in gesprek gegaan over mogelijke en kansrijke gebieden voor het opwekken van zonne- en windenergie. Zij besprak een aantal ideeën en reacties die inwoners deelden via Denkmee.nieuwkoop.nl.

Lees ook: Op weg naar energieneutraal Nederland met de Regionale Energiestrategie

Sinds november 2020 is de gemeente met inwoners in gesprek over het opwekken van zonne- en windenergie. Via Denkmee.nieuwkoop.nl, huis-aan-huis ansichtkaarten, borden langs de weg, de media en de eigen kanalen heeft zij inwoners opgeroepen mee te denken en mee te doen. Inwoners konden actief meedenken door een enquête in te vullen, ideeën en reacties te plaatsen op de kansenkaarten voor het opwekken van zonne- en windenergie en mee te praten tijdens de onlinebijeenkomsten. 

Betrokken

Wethouder Guus Elkhuizen blikt terug op de afgelopen periode: “We zijn blij dat veel inwoners betrokken zijn bij hun leefomgeving. Sommige inwoners gaven aan ongerust te zijn en hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk een reactie te geven. Zij vrezen voor een polder vol windturbines of een eindeloze vlakte met zonnevelden. We wonen in een prachtige omgeving en dat willen we graag zo houden. Daarom heeft de gemeenteraad een jaar geleden een wensen- en bedenkingenlijst gemaakt.”

De gemeenteraad heeft in mei 2020, vooral wat betreft het opwekken van windenergie, ook uitgesproken dat “Nieuwkoop van mening is dat opwekken van windenergie vooral langs grote infra mogelijk moet worden gemaakt. Wat betreft wegeninfrastructuur komen daarvoor allereerst de N11, A4 en A44 in aanmerking.”

Regionale Energiestrategie

Elkhuizen: ”We ontkomen er niet aan. Als we niets doen, lopen wij het risico dat het Rijk of de Provincie bepaalt waar in de gemeente zonne- of windenergie komt. Misschien op locaties die we helemaal niet willen. Juist daarom hebben we inwoners gevraagd mee te denken.”

In het klimaatakkoord staat dat de uitstoot van broeikasgassen (CO2) in 2030 met meer dan de helft moet zijn gereduceerd. Daarvoor worden in dertig regio’s regionale energiestrategieën (RES) opgesteld. Zo ook in de regio Holland Rijnland waarvan Nieuwkoop deel uitmaakt. Er zijn veel alternatieven om het energieverbruik te verminderen en uitstoot van broeikasgassen (CO2) terug te dringen, maar in deze fase is het de taak van de regio’s om ruimte te vinden voor zonnevelden en windenergie.

Analyse

De gemeente is momenteel de reacties en enquêtes aan het analyseren en de kansenkaarten aan het aanpassen. “We benadrukken dat het een kansenkaart blijft. Er worden geen gebieden aangewezen. Wel willen we aangeven op welke punten een gebied goed scoort. Gekeken wordt naar vraag en aanbod, koppelkansen, netbelasting en draagvlak. Al die informatie gaat naar de Nieuwkoopse gemeenteraad en Holland Rijnland. De raad beslist uiteindelijk welke kansen er zijn voor wind en zon in onze gemeente. Als de RES in mei op de agenda staat, is er ruimte voor inspraak.”

Meer info op www.denkmee.nieuwkoop.nl.

Eerder op De Nieuwkoper

Lees ook: Locatie zonnevelden en windturbines RES nog niet bepaald: Buurt Nieuwveen Noord wacht niet af
En: Bewoners Nieuwveen en Vrouwenakker bieden petitie tegen RES-locatie aan
En: Belangengroepen zeggen Nee tegen zonnevelden in Nieuwkoopse polder


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?