Wethouder Guus Elkhuizen is een tevreden man: “De Omgevingsvisie is klaar en wij mogen als gemeente ontzettend trots zijn op het resultaat. We hadden een waardevol participatieproces met onze inwoners. Ik mocht de portefeuillehouder zijn voor de ‘Omgevingsvisie Nieuwkoop’. Daarom een woord van dank aan alle mensen, organisaties en partijen die hebben meegedacht en meegewerkt.”

EERDER:
Ontwerp-omgevingsvisie is klaar: Formeel reageren kan tot en met 19 mei

In de omgevingsvisie staat beschreven hoe wij denken over onze leefomgeving. Over de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Het gaat ook over onderwerpen als duurzaamheid, onderwijs, gezondheid en veiligheid.

Een opvallende ambitie in de omgevingsvisie is ’gelukkige mensen’. Hoe kan de gemeente dat waarmaken?

“De overheid is geen geluksfabriek. Zo werkt het niet”, legt wethouder Elkhuizen uit. “Wat wij doen – of nalaten – heeft wél invloed op onze inwoners. Geluk is een breed begrip. Je hebt het over gezondheid en veiligheid. Keuzevrijheid en zingeving. Je goed voelen in je lijf, je sociale omgeving, je werk en je vrije tijd. Allemaal beïnvloed door onze leefomgeving. Is die stimulerend of belemmerend? Twee voorbeelden: In Noorden dachten de inwoners goed na over de invulling van de nieuwe wijk ‘Het land van Koppen’. Een prettige woonomgeving waar iedereen nu met veel plezier woont. En hier aan de buitenkant van kern Nieuwkoop moet over enige tijd een grote nieuwe wijk verrijzen: Buytewech-Noord. Met heel veel toekomstige inwoners en belanghebbenden hebben we uitgebreid gesproken over de invulling. Een grote variatie aan woningen, een prachtige groene invulling en een complete en vooral duurzame wijk voor onze inwoners.”

De omgevingsvisie heeft het over ’sterke dorpen’. Wat maakt onze dorpen sterk?

“Dertien kernen met een eigen identiteit. Gevormd en beïnvloed door hun omgeving. Natuur en water, land- en tuinbouw, doorgaande verkeersroutes. Maar natuurlijk maken de mensen het dorp. Zij zijn bepalend voor het dorpse gevoel en het voorzieningenniveau. Mensen houden het verenigingsleven in stand. Elk dorp heeft betaalbaar wonen voor alle doelgroepen dus als belangrijkste opgave. Maar een sterk dorp staat stevig in zijn schoenen en neemt ook zelf initiatief. Dat kan je als individu, maar bijvoorbeeld ook verenigd in een belangengroep of dorpsraad.”

Een ’groene toekomst’. Daar kun je alle kanten mee op. Wat bedoelt de omgevingsvisie daar precies mee?

“Het heeft ook veel kanten. Natuur, water en schone energie. Duurzaam bouwen. Een gezonde economie die omgevingsbewust en toekomstbestendig is. Recreatie en toerisme. Ons landschap beleven zonder aan te tasten wat het zo aantrekkelijk en waardevol maakt. Als samenleving opgewassen zijn tegen de effecten van klimaatverandering, en je steentje bijdragen om dit tegen te gaan. In beweging komen dus: de lichten staan letterlijk op groen!”

Het woord ‘samen’ komt meer dan honderd keer voor in de omgevingsvisie. Wat zegt dat?

“Dat zegt wat mij betreft alles”, sluit wethouder Elkhuizen af. “We moeten het echt samen doen. Deze visie is een uitnodiging en hulpmiddel voor initiatieven uit de Nieuwkoopse samenleving. Waar de gemeente niet boven staat, maar gewoon onderdeel van is. Ik heb zojuist een paar mooie voorbeelden gegeven. Voorbeelden waarin we samenwerken op basis van vertrouwen. Iedereen laten meedenken en meedoen in de rol die het beste past. Niet alleen vanaf de zijlijn toekijken en afwachten. De samenhang blijven zoeken. Altijd streven naar meerwaarde. Het kan en het moet!”

LEES MEER:
Omgevingsvisie Nieuwkoop


Omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet waarschijnlijk in werking. Deze wet voegt alle wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water samen (fysieke leefomgeving). De bedoeling is dat er meer duidelijkheid komt voor inwoners en ondernemers, dat er meer ruimte is voor initiatieven en dat de procedures korter worden.