Nieuwkoop / Ter Aar: De jaarwisseling komt weer langzaam in zicht. Aan het einde van het jaar is er traditiegetrouw bij veel mensen enige onzekerheid over de fysiotherapie vergoedingen voor het nieuwe jaar.   

Fysiotherapie wordt voor het grootste gedeelte vergoed vanuit de Aanvullende Verzekering (AV) en niet vanuit de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt fysiotherapie slechts voor een beperkt aantal ziektes of aandoeningen en dan ook meestal pas na de eerste 20 behandelingen. Een uitzondering hierop betreft de vergoeding voor behandelingen in verband met een ernstig doorgemaakte Corona besmetting, COPD en Artrose van de knie of heup. In de Basisverzekering heeft u, in 2023,  natuurlijk nog wel te maken met het eigen risico van minimaal €385,-. 

Of uw fysiotherapiebehandelingen door de verzekeraar vergoed worden is dus, net als in de voorgaande jaren, in belangrijke mate afhankelijk van uw AV. Indien u de afgelopen jaren regelmatig fysiotherapie nodig heeft gehad, een risicovol- of zittend beroep heeft of als u intensief aan sport doet waarbij er een grotere kans is op blessures, dan is een goede AV geen overbodige luxe. Hetzelfde geldt als u een chronische ziekte heeft; een AV met ruime dekking vergoedt dan immers de eerste 20 behandelingen. Voor de vergoedingen uit de AV geldt geen eigen risico!  

ProMove, bewegen & gezondheid, heeft overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Indien u geen AV heeft bent u uiteraard ook welkom bij ProMove maar de kosten van de behandeling worden in dat geval direct bij u in rekening gebracht. 

Indien u een laag inkomen heeft is het goed om te weten dat de Gemeente Nieuwkoop hiervoor afspraken heeft gemaakt met Zorg en Zekerheid. De Gemeente draagt dan bij in de kosten van de AV en u ontvangt een korting op de basisverzekering. Informatie over deze regeling kunt u opvragen bij de Gemeente. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of een afspraak maken? Neem dan contact op met ProMove, bewegen & gezondheid. Bel in Nieuwkoop 0172-575261 of Ter Aar 0172-603195, stuur een mail naar info@promove.nu of een WhatsApp bericht naar 06-57821791. Meer informatie vindt u ook op www.promove.nu