©Facebook Historische Kring Liemeer

De Oudheidkamer in Nieuwveen presenteert de expositie ‘De Kerkstraat’. De expositie is elke zondagmiddag en woensdagavond te bezoeken.

De opening gisteren werd verricht door Ton de Jong, voorheen bloemist in de Kerkstraat. Van oudsher was er in de Kerkstraat veel bedrijvigheid. De straat kende winkels, werkplaatsen, scholen en kerkgebouwen. Er was ook een postkantoor, een Groene Kruisgebouw en een dependance van de Johannes-stichting, tehuis ‘Elim’.  Tegenwoordig is er van die bedrijvigheid niet veel meer te zien, de Kerkstraat heeft voornamelijk een woonbestemming. Er is nog altijd een kerk, maar de gebouwen van de Openbare en Christelijke school zijn er niet meer. De gereformeerde kerk staat er nog wel, maar is niet meer als kerkgebouw in gebruik. De winkels zijn verdwenen. Er is nog één horecagelegenheid; Zus & Zo. Op deze plek werd al in 1877 een koffiehuis gevestigd.

Geheelonthoudersgebouw

De tentoonstelling is in het voormalige geheelonthoudersgebouw uit 1897, sinds 2001 in gebruik als Oudheidkamer. In de tentoonstelling zijn foto’s van verleden en heden te bekijken en vertelt Historische Kring Liemeer over de geschiedenis van de bebouwing en de bewoners van de Kerkstraat. Ook zie je enkele gereedschappen van de vroeger in de Kerkstraat gevestigde kleermaker en klompenmaker.

Bezoeken

Elke zondagmiddag is de Oudheidkamer aan de Kerkstraat 31 van 14:00 tot 16:00 uur en op woensdag van 19:30 tot 21:30 uur te bezoeken.

www.historischekringliemeer.nl