De leden van Dorpsraad Rondom de Plassen uiten in hun laatste ledenvergadering hun zorgen over de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie (RES). Daarop besloot de vereniging de ‘Taskforce RES’ op te richten.

De Dorpsraad legde al diverse initiatieven voor aan gemeente Nieuwkoop, maar dit leverde tot nu toe nog niet het gewenste resultaat op. De vereniging, die zich inzet voor inwoners van Langeraar en Papenveer, maakt zich met name zorgen over hoe het hele proces tot nu toe is gelopen. Daarom is tijdens de ledenvergadering besloten om een Taskforce op te richten bestaande uit een aantal deelnemers vanuit de leden, de werkgroep NRW (Natuur, Recreatie en Water) en het bestuur. “Hierin bundelen wij een aantal krachten, zoals kennis over de RES, de wil om de belangen van onze dorpskernen te behartigen en het kunnen blijven volgen van het vervolgproces”, schrijft de Dorpsraad op haar website.

De Dorpsraad ziet het als haar taak om te reageren richting te gemeente. “Wij willen dat het besluitvormingsproces ter discussie wordt gesteld. Daarnaast willen wij dat de gemeente de energieladder eerst toepast, voordat gebieden worden aangewezen.

Op haar website en haar Facebookpagina houdt de Dorpsraad de inwoners van Langeraar en Papenveer op de hoogte van het laatste nieuws rond de RES.

Dorpsraad Rondom de Plassen

Dorpsraad Rondom de Plassen is een dorpsvereniging die zich inzet voor de belangen van de inwoners van de dorpskernen Langeraar en Papenveer. In 2010 heeft een projectgroep, op verzoek van gemeente Nieuwkoop, zich beziggehouden met de inventarisatie van verbeterpunten voor Papenveer en Langeraar. Dankzij de inbreng van vele dorpsgenoten en ondersteuning vanuit de gemeente is het ‘Dorpsplan Langeraar – Papenveer’ in 2011 tot stand gekomen. Dit dorpsplan bevat vele thema’s die volgens de dorpsbewoners de komende jaren de meeste aandacht vragen en/of verbeteringen behoeven. In 2011 is ook de vereniging opgericht. In de loop van de jaren zijn vele resultaten bereikt door de inzet van vele betrokkenen. Ook zijn nieuwe aanbevelingen aangedragen en opgepakt.

Bron: Rondomdeplassen.nl