Screenshot uit het webinar

Gemeenten in Holland Rijnland presenteerden tijdens een webinar hun nieuwe jeugdhulpaanpak. Met een brede integrale blik wordt vanaf dit jaar naar de situatie van het hele gezin gekeken. Het kan zijn dat de kinderen of jongeren symptomen hebben van een probleem dat ergens anders in het gezin geworteld zit. Zo komt beter in beeld wat echt nodig is in het gezin en wordt sneller de juiste aanpak gevonden.

Gemeenten hebben in samenwerking met jeugdhulpaanbieders in 2021 een nieuwe inkoopstrategie ontwikkeld. Dit maakt de gewijzigde aanpak mogelijk. Werken op basis van segmenten waarin diverse jeugdhulpvormen zijn ondergebracht, vormt het uitgangspunt. Door deze indeling is er beter zicht op verschillende vormen van jeugdhulp en het hele zorglandschap. Dankzij de integrale samenwerking en de organisatie van jeugdhulp op basis van deze segmenten krijgen de kinderen en gezinnen die het echt nodig hebben, passende en betaalbare jeugdhulp. Het gaat hierbij om de segmenten:

1. Behandeling met verblijf
2. Wonen
3. Dagbesteding en dagbehandeling
4. Ambulante jeugdhulp
5. Jeugdhulp op school
6. Crisis
7. Veiligheid.

Verbinding met lokaal

Gemeenten gaan ook meer de verbinding leggen met het lokale voorveld en met andere lokale beleidsvelden, zoals sport, cultuur, participatie, onderwijs, Wmo, wonen en gezondheid. Dankzij de integrale samenwerking met maatschappelijke partners en jeugdhulpaanbieders krijgen kinderen en jongeren zoveel mogelijk direct de juiste hulp op het juiste moment. Soms wordt meteen zware hulp ingezet. In andere situaties kan lichte hulp voldoende zijn; zoveel mogelijk dichtbij huis.

Corien van Starkenburg, voorzitter Jeugd Holland Rijnland en wethouder gemeente Katwijk, vult aan: “We gaan steeds meer kijken naar welke uitdagingen bij het ‘gewone’ opvoeden en opgroeien horen. Vanuit deze gedachte worden gezinnen versterkt. De specialistische jeugdhulp blijft zo passend en betaalbaar voor wie het echt nodig hebben.”

Jeugdhulpregio Holland Rijnland

Jeugdhulpregio Holland Rijnland bestaat uit drie samenwerkende subegio’s: de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude); Regio Duin en Bollen (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen) en de Rijnstreek (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop).