De plek waar nieuwbouwproject Vrouwenakker-West op de planning staat. ©Petra van der Hoorn-Van Leeuwen

De zussen Monique van der Hoorn en Petra van der Hoorn-Van Leeuwen uit Vrouwenakker hebben de wens om CPO woningen te bouwen in Vrouwenakker-West.

CPO staat voor ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’. Een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.

Vrouwenakker-West
De kas die Monique en Petra willen verwijderen om aan te sluiten bij de nieuwe woningen. ©Petra van Leeuwen

Bij de gemeente Nieuwkoop staat het project ‘Vrouwenakker-West’ op de planning, met zeventig tot negentig woningen. De grond voor deze woningen grenst aan de grond van familie Van der Hoorn. De zussen vinden dat er betaalbare woningen in Vrouwenakker gebouwd moeten worden en zijn daarom ook blij dat er gebouwd gaat worden. Een deel van deze woningen willen zij echter beschikbaar stellen voor mensen die binding hebben met Vrouwenakker. “Dit geeft ze de gelegenheid om een huis te kopen in het dorp waar ze zijn opgegroeid”, leggen Monique en Petra uit.

Zij vinden dat, vooral in deze tijd van bezuinigingen in de gezondheidszorg, het mogelijk moet zijn om bij familie en vrienden in de buurt te wonen. “Wij willen daarom dat van het totaal aantal woningen, 24 CPO-woningen worden voor eigen inwoners. Of in ieder geval voor mensen die binding hebben met Vrouwenakker.” Ook willen de zussen met hun eigen stuk grond, waar nu nog een grote kas staat, aansluiten bij de te bouwen woningen. “Wij willen ook koopwoningen voor starters realiseren op ons terrein, waarbij de prijs maximaal de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) wordt. Onze tweede wens is daarom om aan te sluiten bij de ontsluiting naar de woningen.”

EERDER:
Inwoners willen CPO-woningen in project Vrouwenakker-West

Actie

De dorpsraad is al jaren in gesprek met de gemeente Nieuwkoop over de wens voor betaalbare woningen voor inwoners van Vrouwenakker. “Er was ook wel iets opgenomen in de omgevingsvisie over woningen in Vrouwenakker, maar het was niet helder omschreven.” Toen de zussen erachter kwamen dat de omgevingsvisie van de gemeente Nieuwkoop binnenkort werd vastgesteld, wisten ze dat ze snel moesten handelen. Ze hebben zich direct gemeld bij de gemeente om de CPO te laten toevoegen aan de omgevingsvisie. Zodat dit zwart op wit zou komen te staan. “Het is belangrijk om vooraf je stem te laten horen en niet pas als het plan al is vastgesteld.”

Eind maart hebben de zussen een vervolggesprek met de wethouder die het project begeleidt en wordt wellicht meer duidelijk. “Er hebben zich inmiddels al vijftig geïnteresseerden gemeld voor de CPO woningen.”

Als je meer informatie wilt over dit initiatief, kun je mailen naar woneninvrouwenakker@gmail.com.