Drs. Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. ©Dirk Hol

Commissaris van de Koning Jaap Smit bracht gisteren een officieel digitaal ambtsbezoek aan gemeente Nieuwkoop. Smit ging in gesprek met het college, fractievoorzitters, de raad, dorpsraden, ondernemers, directeuren en andere maatschappelijke vertegenwoordigers. Burgemeester Robbert-Jan van Duijn was gastheer.

“Ik vind Nieuwkoop een prachtige plek” – Commissaris van de Koning, Jaap Smit

Woningnood
Jaap Smit ging onder andere in gesprek over de woningnood. Tijdens de terugblik op het digitale ambtsbezoek zei hij hierover: “Op provinciaal niveau zijn kaders gesteld die bepalen hoe en waar gebouwd kan worden. Het liefst bouw je binnen de bebouwde kom en gooi je de weilanden niet vol met huizen. Zeker in het geval van Nieuwkoop dat midden in het Groene Hart ligt. Daar wil je zuinig op zijn, dat wil je behouden. Maar je wilt woningen bouwen om mensen te kunnen huisvesten. Daarvoor moeten wij verschillende belangen tegen elkaar afwegen. Er vinden dan ook veelvuldig gesprekken plaats tussen gemeente Nieuwkoop en de provincie.”

Stikstofproblematiek
Verder kwam de stikstofproblematiek aan bod. “Gemeente Nieuwkoop heeft een belangrijke rol in het stikstofbeleid. Zeker ten aanzien van Natura 2000. Er zijn veel gesprekken gaande. Onder andere met de Landelijke regietafel Stikstof waar belanghebbende partijen aanschuiven met het doel samen tot oplossingen te komen. Nieuwkoop heeft ook een plek aan deze tafel en gezien hun creativiteit is zij een belangrijke gesprekspartner.”

Doel ambtsbezoek
Smit zette daarnaast uiteen wat een digitaal ambtsbezoek inhoudt: “Zuid-Holland heeft 52 gemeenten. Deze bezoek ik allemaal eens in de zoveel tijd. Niet voor een kop koffie, maar om te kijken en te praten over de stand van zaken in de gemeente en de ontwikkelingen. Dieper gaande gesprekken die antwoord geven op de vraag ‘Hoe staat een gemeente ervoor?’ Vandaag heb ik een hele goede indruk gekregen van de kracht en vitaliteit van de samenleving in Nieuwkoop. Ze weten elkaar hier te vinden als dit nodig is.”

Robbert-Jan Duijn maakte het ambtsbezoek als eerste keer mee als burgemeester: “Normaal had ik meneer Smit ontvangen op het gemeentehuis. Had ik mooie plekken laten zien en het geheel wat meer kleur gegeven. Toch geloof ik dat we via het scherm een goed beeld hebben kunnen geven van wat er speelt in de gemeente. Het gesprek met de inwoners was ook echt leuk en interessant. Gemeente Nieuwkoop bestaat uit verschillende gemeenschappen. De mensen die in al deze gemeenschappen een rol spelen, zaten aan tafel en verwoordden waar Nieuwkoop voor staat. Het toonde de kracht van de samenleving. Daar zat ik als trotse burgemeester naar te luisteren. We konden op deze manier veel punten meegeven aan de Commissaris.”

Tot gauw!
Smit loofde de schoonheid van Nieuwkoop: “Ik vind Nieuwkoop een prachtige plek, een prachtige gemeente. Ik ben een vervend watersporter en ben hier in het verleden geweest voor een zeilwedstrijd en voor het Regenboogevenement. Ook heb ik De Meije bezocht. Ik kom hier echt ontzettend graag. Ook toen wij dit bezoek planden, verheugde ik mij er op om hier weer naartoe te gaan. Om een rondje buiten te lopen en een rondje op het water te maken. Ik kom niet bekaf terug, maar ik kijk goed gestemd terug op de dag. Hopelijk gauw tot ziens in een fysieke omgeving.”