De gemeente heeft een brief naar minister-president Mark Rutte gestuurd met de vraag om winkelen weer mogelijk te maken in de niet-essentiële sector. Ook vraagt zij om een duurzaam perspectief voor de samenleving.

De brief begint met: “Gelet op de toenemende signalen van zorg over de toekomst van de winkels in onze dorpen, sturen wij u deze Open Brief.”

Verder schrijft het college van gemeente Nieuwkoop: “Onze dorpen kennen kleinschalige winkelcentra. Openstelling van winkels trekt zeker geen grote groepen aan. Het zijn onze eigen inwoners die graag kleding en andere niet-essentiële goederen bij de eigen winkeliers willen kunnen kopen. Meer maatwerk dan nu het geval is, zal naar ons oordeel het draagvlak voor maatregelen positief beïnvloeden.”

Duurzaam perspectief

Het college laat weten dat zij begrijpt dat er maatregelen nodig zijn. “Dat vereist een nieuw concept waarbij de inwoners én middenstanders op een zo veilig mogelijke manier verder kunnen. Dit is ook van belang voor ondernemers in de horeca, de kappers en vergelijkbare dienstverleners, de culturele sector en voor tal van activiteiten in onze dorpen.”

Het college doet een dringend appèl op Rutte om op de kortst mogelijke termijn winkelen in de niet-essentiële sector mogelijk te maken. “En wij verzoeken u met spoed een duurzaam perspectief te bieden voor onze samenleving in deze tijd. Zoals naar wij aannemen als gemeentebesturen zijn wij bereid met u samen te werken aan een dergelijk duurzaam toekomstperspectief.”

De brief

Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten:

“Nieuwkoop is geen Koopgoot”

De gemeente schreef in een eerdere zware lockdown een soortgelijke brief. Deze richtte wethouder Antoinette Ingwersen aan staatssecretaris Mona Keijzer. Zij schreef toen: “Geef de gemeente Nieuwkoop ruimte om in onze vitale kleine dorpskernen getroffen ondernemers te ondersteunen door passende en gerichte maatwerkoplossingen. We zijn geen stad, geen Koopgoot.”

De staatssecretaris kwam een paar weken later langs en bood Ingwersen en wethouder Rein Kroon van De Ronde Venen een luisterend oor.

LEES OOK:
De Nieuwkoper biedt niet-essentiële winkels een platform