Bestuurders van gemeenten provincies Zuid-Holland en Utrecht in gesprek met Schiphol

bestuurders gemeente zuid holland gesprek schiphol

Foto: Schiphol. © Csupordezso, Pixabay.com

Naar aanleiding van meldingen van overlast van verschillende gemeenten in de afgelopen jaren, heeft Gedeputeerde Willy de Zoete van de Provincie Zuid-Holland Schiphol uitgenodigd voor een gesprek. Vrijdag 1 november heeft Dick Benschop, CEO van Schiphol, gesprekken gevoerd met verschillende bestuurders van gemeenten uit Zuid-Holland en Utrecht. Wethouder Guus Elkhuizen was namens de gemeente Nieuwkoop aanwezig tijdens dit gesprek.

Schiphol en het ministerie overleggen vaker met aangrenzende gemeenten in de besluitvorming rond de toekomst van Schiphol, maar ook gemeenten die verder liggen trekken aan de bel. “Met veel vliegbewegingen zijn er bijna geen rustmomenten meer, wat overlast en gezondheidseffecten oplevert voor de inwoners van dit gebied. Daarom vragen gemeenten in de provincies Zuid-Holland en Utrecht aandacht voor het beperken van de overlast in de buitengebieden“, aldus een nieuwsbericht op de website van gemeente Nieuwkoop.

Het aantal klachten wordt onderstreept door klachtenrapportages van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS): deze laten zien dat het aantal klachten de laatste jaren alleen maar toeneemt en ook voor een groot gedeelte komen uit gemeenten die verder van Schiphol liggen.

Lees ook: Stichting Leefomgeving Schiphol stelt subsidie beschikbaar

Met name maatregelen om de de overlast van overvliegende vliegtuigen voor inwoners zoveel mogelijk beperken werden besproken in het gesprek. Zo werd er tijdens het overleg ingegaan op het beperken van vliegverkeer in de nacht en werden zorgen geuit over geluidhinder en stikstofdepositie bij natuur- stiltegebieden. Ook werd het voorkomen van onnodig laag vliegen, zowel door startend en landend verkeer besproken en ging men dieper in op het beperken van veelvuldig gebruik van twee parallelle banen.

Dick Benschop heeft toegezegd alle suggesties die zijn gedaan tijdens het gesprek mee te nemen in een ‘pakket extra hinderbeperkende maatregelen’, waar Schiphol momenteel aan werkt.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?