De ingeleverde kandidatenlijsten van de politieke partijen zijn beoordeeld en vastgesteld. Het centraal stembureau onder leiding van burgemeester Robbert-Jan van Duijn vond geen fouten en er zijn geen bezwaren ingediend.

In Nieuwkoop gaan de zes partijen die nu in de gemeenteraad zitten meedoen aan de verkiezingen. Er hebben zich geen nieuwe lokale of landelijke partijen aangemeld. In totaal hebben de zes partijen tweehonderd kandidaten op hun lijsten staan.

De nummers van de lijsten zijn op basis van de uitslag van de verkiezingen van 2018  bepaald:

  • Samen Beter Nieuwkoop (SBN) – lijst 1
  • CDA – lijst 2
  • VVD – lijst 3
  • Natuurlijk Nieuwkoop – lijst 4
  • D66 – lijst 5
  • SGP-ChristenUnie – lijst 6.

Het is aan de kiezer om te bepalen wie van de tweehonderd kandidaten de 21 raadszetels gaan bezetten. De kandidatenlijsten en de nummering van de deelnemende partijen kun je vinden in het proces-verbaal. Je kunt de openbare zitting terugkijken.