De parkeerplaats aan de Geerweg die als overslaglocatie functioneert. ©Google Maps

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil de waterkwaliteit en ecologie van de Noordplas – onderdeel van de Langeraarse Plassen – verbeteren en is daarom gestart met baggerwerkzaamheden.

Er wordt zo’n 375.000 mᶟ schone baggerspecie stikstof-uitstootvrij ontgraven met een elektrische cutterzuiger. De baggerspecie wordt lokaal hergebruikt in weilanddepots. In het water komt een persleiding om de baggerspecie te verpompen naar de depots. De niet verspreidbare baggerspecie (circa 20.000 mᶟ) wordt vanwege de kwaliteit ontgraven met een kraan op een ponton die de baggerspecie via kleine boten naar een overslaglocatie op de parkeerplaats aan de Geerweg brengt. Vanaf daar voeren vrachtwagens de baggerspecie af naar een verwerker.

Slibvang

Ook wordt een slibvang ontgraven. De grond die hierbij vrij komt, wordt verwerkt in een nieuw te realiseren natuurzone. Het ontgraven van de slibvang met een elektrische kraan gebeurt ook uitstootvrij.

Om de werkzaamheden elektrisch te kunnen uitvoeren, wordt een aansluiting gemaakt aan het elektriciteitsnetwerk vanaf de Paradijsweg. Deze voedt vanaf de kant de stroom naar twee trafostations op het water, die op hun beurt het materieel voorzien van stroom.

Planning

Tot juli wordt de niet verspreidbare bagger uit de plas verwijderd. De bagger ligt in de zuidwest- en zuidoosthoek van de plas. De route die de vrachtwagens afleggen, is vanaf de Vriezenweg, de parkeerplaats aan de Geerweg op en via de Vriezenweg weer weg. Ook wordt in mei gestart met de aanleg van het weilanddepot en het baggeren van de schone baggerspecie. In juli start het inrichten van de natuurzone. De totale werkzaamheden, die in het kader zijn van de ‘Kaderrichtlijn Water’, duren tot april 2023.

Meer info

Voor verdere informatie of meldingen is contact op te nemen met het klantcontactteam van Rijnland, onder de vermelding ‘Langeraar’, via 071-3063535. Op de website van het waterschap staat meer info en bestaat de mogelijkheid in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief.