CDA wethouder Antoinette Ingwersen is benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de algemene ledenvergadering van de lokale CDA afdeling is zij unaniem verkozen tot lijsttrekker. Vier jaar geleden stond zij op plek twee van de kieslijst, achter Kees Egberts. Nu neemt zij het stokje over en voert zij de CDA lijst aan.

Op dit moment is Ingwersen wethouder Economische Zaken, Openbare Ruimte, R&T, Mobiliteit en Financiën. In de afgelopen vier jaar heeft zij zich in het college van ingezet voor de gemeente Nieuwkoop. In haar periode als wethouder heeft zij onder andere gewerkt aan het neerzetten van het centrumplan voor Nieuwkoop, het opstellen van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, een nieuw bedrijventerrein dat innovatief verwarmd wordt vanuit restwarmte, woningbouw in De Verwondering in Nieuwveen en het financieel gezond houden van de gemeentelijke organisatie.

CDA voorzitter Jamiel Arens is verheugd met de benoeming van Ingwersen: “Met Antoinette hebben we een ervaren, betrouwbare en enthousiaste lijsttrekker. Ze voegt daad bij het woord en is enorm betrokken. Ik kan mij geen betere lijsttrekker wensen.”

Vereerd en dankbaar

In een reactie geeft Ingwersen aan vereerd te zijn met de voordracht en met de benoeming. “Ik ben enorm dankbaar voor het vertrouwen en de mogelijkheid om mij in te mogen zetten als lijsttrekker voor het CDA.”

Op de vraag hoe zij invulling gaat geven aan haar lijsttrekkerschap, geeft Ingwersen aan te willen verbinden en meedenken: “In de afgelopen jaren heb ik als (nieuwe) wethouder ervaren hoe belangrijk het is om vanuit een kritische, oprechte en bovenal verbindende rol resultaten te bereiken. Meedenken, luisteren, duidelijkheid geven en doen wat goed is voor Nieuwkoop.”.