Om de hoge energieprijzen enigszins te compenseren, stelt het kabinet, samen met gemeenten, een eenmalige energietoeslag beschikbaar. Deze toeslag is voor mensen met een laag inkomen. Op dit moment worden de plannen uitgewerkt. Aanvragen kan later.

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen via de bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van ongeveer 200 euro per huishouden. Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen dit bedrag automatisch. Andere inwoners die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – kunnen begin 2022 een aanvraag indienen bij het Serviceplein van de gemeente Alphen aan de Rijn. Het doel is om ook direct dit eerste kwartaal te starten met het uitkeren van de tegemoetkoming.

Een aanvraag indienen is niet niet mogelijk. Via Nieuwkoop Nieuws informeert gemeente Nieuwkoop haar inwoners zodra dit kan.