Aanpassing geluidsnorm wegverkeerslawaai voor bouw nieuwe woningen in Nieuwveen en Ter Aar

Aan de Oude Nieuwveenseweg 135 in Nieuwveen komen zes nieuwe woningen. Ook aan de Geerweg, de Westkanaalweg en het Nieuwveens Jaagpad staan nieuwe woningen gepland. Omdat de wegen die langs de woningen lopen meer geluid produceren dan is toegestaan bij een woning  – volgens de Wet geluidhinder (Wgh) – moet een uitzondering gemaakt worden.

De Omgevingsdienst West-Holland moet besluiten of hogere waarden worden toegestaan. Hiervoor is akoestisch onderzoek nodig. Voor de Oude Nieuwveenseweg 135 heeft dit onderzoek uitgewezen dat de de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst wil daarom een hogere waarde vaststellen van maximaal 63 dB. Voor de Geerweg wil zij de waarde vaststellen op maximaal 54 dB, voor de Westkanaalweg op maximaal 54 dB en voor het Nieuwveens Jaagpad op maximaal 52 dB. Dit wordt in de bestemmingsplannen van de verschillende locaties opgenomen.

Inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 4 november tot en met woensdag 15 december in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis aan het Teylersplein in Nieuwveen, maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden. Zienswijzen zijn in te dienen tot en met woensdag 15 december.

Meer info over het inzien en het indienen van zienswijzen vind je via deze link.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?