Als je tijdelijk de openbare weg af wilt sluiten, heb je een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als er een grote kraan komt om een dakkapel te plaatsen of een aannemer die voor werkzaamheden de straat moet afsluiten of opbreken.

De bereikbaarheid en de verkeersveiligheid zijn belangrijk, daarom wil gemeente Nieuwkoop weten waar wegafsluitingen zijn. Ook is het belangrijk dat de hulpdiensten, openbaar vervoer en afvalinzameling op de hoogte zijn van de afsluiting.

Een vergunning is nodig wanneer je de openbare weg gedeeltelijk of geheel afsluit. Een vergunning aanvragen kan via deze link.

Voor de behandeling van een aanvraag voor een vergunning betaal je kosten. Kijk hiervoor op Overheid.nl.