In de gemeente Nieuwkoop zijn veel mensen op zoek naar een woning, maar het aanbod is beperkt. Het bouwen van voldoende woningen is een grote uitdaging, net als het realiseren van woningen voor de juiste doelgroep. Speciaal voor jongeren en starters komen in ‘Teylerpark fase 2’ in Nieuwveen 61 koopwoningen.

De planning is om verschillende soorten woningen te bouwen. Naast appartementen, tiny houses en rug-aan-rugwoningen komen er tweelaagse rijwoningen en kwadrantwoningen. De variatie aan woningen zorgt ervoor dat de ontwikkeling tegemoetkomt aan diverse woonvoorkeuren.

Wethouder Antoinette Ingwersen spreekt haar blijdschap uit over het plan: “We zijn ontzettend blij dat we deze woningen kunnen realiseren voor jongeren en starters. Het is namelijk belangrijk dat ook deze doelgroep een betaalbare woning in de gemeente kan kopen, en hier dus kan blijven”.

Nieuwe variant plan

Begin vorig jaar konden inwoners meedenken over de nieuwbouwplannen. Aan de hand van de input over bijvoorbeeld de woningtypen en inrichting van de buitenruimte, heeft de gemeente een nieuwe variant van het stedenbouwkundig plan gemaakt. Ingwersen: “Met elkaar hebben wij een plan gemaakt naar de wensen van jongeren, starters, maar ook van de omwonenden. Hierdoor is er een plan ontstaan waaraan behoefte is. Het is een mooi plan geworden met veel diversiteit en aandacht voor groen. Door de aanleg van het park tussen de Schilkerweg en de woningen wordt dit een bijzondere plek om te wonen”. Later dit jaar kunnen inwoners meedenken over de inrichting van het park.

Planning

Nadat de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan heeft vastgesteld waarin staat hoe de gemeente het gebied gaat inrichten, is Nieuwkoop begonnen met het maken van een bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat waarvoor de grond in een bepaald gebied gebruikt mag worden. Sinds 3 maart kunnen inwoners gedurende zes weken reageren op het bestemmingsplan. Naar verwachting gaat de raad voor de zomer het bestemmingsplan vaststellen.

De bouw van de woningen komt steeds dichterbij. De gemeente hoopt begin 2023 te starten met de voorbereidingen. Inschrijven voor deze woningen is nog niet mogelijk, de gemeente houdt haar inwoners hierover op de hoogte.