Werkzaamheden maken Westkanaalweg veiliger

De bebouwde komgrens van Ter Aar komt op deze kruising van de Westkanaalweg met de Hertog van Beijerenstraat. ©Google Maps

Gemeente Nieuwkoop voert deze week werkzaamheden uit op de Westkanaalweg (N461) tussen de Hertog van Beijerenstraat en Aardamseweg in Ter Aar.

LEES OOK: 
Dorp Ter Aar wordt stukje ‘groter’

De werkzaamheden bestaan uit het verplaatsen van de huidige bebouwde komgrens naar de kruising met de Hertog van Beijerenstraat; het aanbrengen van extra attentieverhogende maatregelen op en langs de weg en het aanbrengen van rode suggestiestroken tussen huisnummers 67 tot en met 96.

Het verleggen van de bebouwde komgrens en de attentieverhogende maatregelen worden deze week uitgevoerd. Het aanbrengen van de suggestiestroken is afhankelijk van het weer en wordt ingepland wanneer mogelijk. “Er is tijdens de uitvoering verkeershinder, maar de weg hoeft niet afgesloten te worden”, schrijft de gemeente. “En we stellen wel een adviesroute in via de Oostkanaalweg en/of we zetten verkeersregelaars in.”

Veiliger maken

Dit zijn de eerste maatregelen die worden uitgevoerd vanuit het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). In het GVVP is de ambitie uitgesproken om de Westkanaalweg veiliger en leefbaarder te maken voor de aanwonenden. Komende jaren worden meerdere maatregelen uitgevoerd om, vooral, de hoeveelheid verkeer over de Westkanaalweg te verminderen.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?