IKC De Vaart in Ter Aar is sinds september open. Voetgangers, fietsers en automobilisten komen elkaar rond schooltijd allemaal tegen bij het IKC. Een veilige verkeerssituatie is belangrijk. Daarom is gekeken naar wat beter kan.

Samen met IKC De Vaart, de politie, de verkeersleerkracht en boa’s heeft de gemeente gekeken hoe het gaat en wat er beter kan. Hierbij zijn ook de opmerkingen van ouders en buurtbewoners meegenomen. Dit heeft geleid tot een aantal verbeterpunten waar de gemeente mee aan de slag gaat:

  • De kiss & ride strook wordt duidelijker aangegeven.
  • Diverse borden staan niet in het zicht, deze worden verplaatst;
  • Bij de fietsenstalling gaan vier parkeerplaatsen weg, zodat er meer ruimte komt om fietsen in de stalling te zetten. De gehandicaptenparkeerplaats verplaatst de gemeente naar de hoofdingang.
  • Aan het begin van de fietsstraat vervangt een slagboom de pilonnen die gebruikt worden bij start en einde van de schooldag.
  • Aan het begin van de fietsstraat komt een plateau, zodat fietsers en voetgangers gelijkvloers kunnen oversteken.
  • Op diverse plekken komen Dick Bruna tegels.
  • De stoep bij de parkeerplaats bij de tennis past de gemeente aan, zodat het duidelijker is dat voetgangers hier voorrang hebben.
  • In de Stouthandelstraat wordt het einde van het fietspad verduidelijkt.

De komende weken voert de gemeente deze werkzaamheden uit. Sommige zaken kunnen meteen aangepast worden, voor andere aanpassingen moet materiaal besteld worden. Deze duren wat langer.