Werk je bij een bedrijf in Zuid-Holland en wil je jouw werkomgeving vergroenen en daar meer over leren? Je kunt hiervoor tot 5.000 euro subsidie aanvragen.

Natuur op je werkplek helpt om je fitter en vrolijker te voelen. Het heeft een positief effect op je creativiteit en concentratie en bovendien verlaagt het het stressniveau. Zowel je werk als je gezondheid krijgt een boost wanneer je natuur een plek geeft in je werk. Om dat mogelijk te maken is begin 2022 een subsidieregeling gestart waarmee je als bedrijf tot 5.000 eueo kan ontvangen om een natuurlijke werkplek in te richten en een training te volgen over hoe je natuur in jouw werkdag kan integreren of hoe je zo’n werkplek met collega’s kan onderhouden.

Meer inf

Wil je meer weten over de subsidieregeling ‘Groen Werkt Beter’? Dan kun je kijken bij Zelf doen in Erfgoed en Groen. Op dit platform staan alle voorwaarden en kun je (tot en met 1 februari 2024) subsidie aanvragen. Houd er rekening mee dat het gaat om een bedrijf met een bedrijventerrein, er inheems plantmateriaal wordt gebruikt en de activiteiten gericht zijn op kennisvergroting en fysieke vergroening van het bedrijventerrein.