Directeur-bestuurder van Tom in de Buurt, Wilko Kuus. ©Tom in de Buurt

Ook in 2022 blijft Tom in de Buurt actief in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Volwassenen kunnen er terecht voor álle vragen over zorg en ondersteuning.

EERDER:
Zorg en ondersteuning in Nieuwkoop via Tom in de Buurt

“Dankzij de samenwerking van zes organisaties kan Tom in de Buurt de beste begeleiding aan inwoners bieden”, vertelt Wilko Kuus, directeur-bestuurder van Tom in de Buurt. “Nu kunnen inwoners ook voor elke vraag over de Wmo bij ons terecht. Daarmee zijn wij dé Wmo-organisatie in de Rijnstreek.”

“Met elkaar zijn we een samenleving, en dat zijn we pas als iedereen kan meedoen.” Vandaar dat Tom staat voor Talent, Ondersteuning en Meedoen. “De medewerkers bij Tom in de Buurt kijken naar individuele kwaliteiten en talenten. Zo houden we het persoonlijk en bereiken we ons gemeenschappelijke doel: meedoen.”

Passende ondersteuning

“Samen met de inwoner zoeken we naar passende ondersteuning.” Meldt een inwoner zich bij Tom in de Buurt voor een vraag of informatie? Of meldt een huisarts, wijkverpleegkundige of andere professional de inwoner aan? Dan volgt er, als dat nodig is, een leefgesprek met de casemanager van Tom in de Buurt. Zij maken samen een inschatting van de ondersteuning die past bij de hulpvraag en formuleren de ondersteuningsdoelen: Hoe kan de inwoner weer meedoen? “We sluiten onze ogen zeker niet voor de problemen, maar denken juist graag in kansen en mogelijkheden.” Vervolgens gaan de inwoner en wijkcoach samen aan de slag met deze doelen. “Zo is de hulpverlener van begin tot eind betrokken bij het proces. Dat is wel zo overzichtelijk.”

“Het wordt alleen maar beter”

Achter de schermen is veel veranderd. “Maar de cliënt zal hier weinig van merken. Het wordt alleen maar beter. Alle zorg die men van Tom kon verwachten, blijft. Met extra ruimte voor informatie en advies wordt voornamelijk de kwaliteit verbeterd.”

Inwoners kunnen nog steeds aankloppen voor hulp bij allerlei levensvragen. “Denk aan hulp bij relaties, mantelzorg, dagbesteding, eenzaamheid, rouw, verlies of begeleiding als iemand bijvoorbeeld dementie, autisme, niet aangeboren hersenletsel (NAH), een licht verstandelijke beperking of psychische problemen heeft.”

Vanaf 2022 kunnen inwoners ook met vragen en meldingen over Wmo bij Tom in de Buurt terecht. “Dit is een prettige toevoeging voor de inwoner. Hierdoor kijken we met de inwoner naar het totaalbeeld. Hoe kan hij of zij écht weer meedoen? Doordat we diep geworteld zijn in de samenleving weten we wat er lokaal speelt. Daarmee zijn wij dé Wmo-partij voor de Rijnstreek.”

Samenwerkingsverband

Tom is een samenwerkingsverband tussen Gemiva-SVG Groep, Ipse de Bruggen Maatwerk, Kwintes, Kwadraad, De Binnenvest en ActiVite. “We hebben dus ontzettend veel expertise onder één dak. Dat is nodig, want elke hulpvraag vraagt een andere oplossing. De vraag die we stellen, is hoe we het leven van iemand zo prettig mogelijk kunnen maken. Ondersteuning bij dementie vraagt immers iets anders dan iemand die een beperking heeft of behoefte heeft aan huishoudelijke hulp.”

Waar nodig, werkt Tom in de Buurt samen, zoals met lokale instellingen, zorgboeren en kleine instellingen. “Eén van deze belangrijke partners is Participe. Als we de expertise zelf niet in huis hebben, kunnen we met ondersteuning van hun specialisten toch de juiste zorg bieden, ook voor zeer specifieke problemen.”

Altijd in de buurt

“Tom in de Buurt is diep geworteld in de kernen, waardoor we weten wat er speelt.” Een overzicht van alle locaties van Tom in de Buurt staat op www.tomindebuurt.nl. Inwoners kunnen ook bellen naar 088-9004567 of gebruik maken van de chatfunctie op de website. Daar kun je anoniem en gratis met een professional praten.