Foto door:  ©Peter Vos

Op dinsdag 17 mei onthulden Ines de Ridder, wethouder van de Gemeente Nieuwkoop,  en Alexander Smal van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) het informatiebord ter hoogte van Paradijsweg 40 te Ter Aar.  

De Ridder en Smal onthulden, onder toeziend oog van Henri van Tol het informatiebord van het transformatiegebied. Op het bord staat een plattegrond waar alle aan te leggen voorzieningen zijn ingetekend. 

De Noord-West zijde van de Paradijsweg, ook wel de Natte Kant genoemd, maakt een transformatie door. In dit verouderde glastuinbouwgebied is al een deel van de kassen gesloopt om plaats te maken voor natuur en recreatie.  

Om voor de (ex-)kwekers de transformatie mogelijk te maken worden er woningen gebouwd in dit gebied, met als doel zicht op de Langeraarse Plas vanaf de Paradijsweg te krijgen en het gebied in te richten voor natuur en recreatie. 

De belangenvereniging van de Paradijsweg was zeer verheugd om mede te kunnen delen dat de Stichting Leefomgeving Schiphol een financiële bijdrage van 140.000 euro heeft toegezegd. De toezegging van dit bedrag geeft een extra impuls aan het gebied. In de komende jaren zullen wandelpaden en bruggen worden aangelegd, alsmede een bijen- en een vlindertuin, een boten inlaatplek, vissteigers, (picknick) banken.  

Een groot deel van de vrijgekomen gronden wordt teruggegeven aan de natuur. Een groot deel van het gebied wordt openbaar toegankelijk. Het moet een gebied worden waar iedereen kan genieten van de natuur de Langeraarse plas.  

De heer Smal gaf nog een korte toelichting op de gelden die SLS beschikbaar stelt. SLS is een onafhankelijke stichting ter verbetering van de leefomgeving, gefinancierd door Schiphol,  Provincie Noord Holland en het Rijk. “Overlast van vliegtuigen kunnen we niet wegnemen, maar we kunnen wel proberen de leefbaarheid zo veel mogelijk te verbeteren door te investeren in initiatieven op de grond die de kwaliteit van de omgeving verbeteren” aldus de heer Smal. 

De belangenvereniging en de (toekomstige) bewoners van de Paradijsweg staan te popelen om het gebied te gaan inrichten en dat iedereen kan gaan genieten van het “Paradijs aan de Plas” zoals de belangenvereniging het project noemt.  

Wethouder Ines de Ridder sprak tot slot de hoop uit om spoedig weer terug te kunnen komen om de eerste wandeling door het gebied te kunnen maken.