Stichting Senia houdt donderdag 31 maart een bijeenkomst voor mensen die interesse hebben voor een Leesgroep Literatuur. De bijeenkomst is om 10:00 uur en de toegang is gratis en vrijblijvend.

Veel mensen die graag lezen, hebben te weinig mogelijkheid om over de gelezen boeken te praten. Zij zouden graag deel uitmaken van een leesgroep. Maar in de praktijk blijkt het lastig om zich aan te sluiten bij bestaande groepen of een eigen club op te richten. 

Stichting Senia richt in heel Nederland leesclubs op. Zij biedt ondersteuning bij het opstarten middels de zogenoemde leeswijzers. Door mee te doen aan een leesgroep komen mensen vaker tot lezen en tot gesprekken met anderen over uiteenlopende thema’s. 

Eigentijdse literatuur

Een Senia leesgroep bestaat uit zes tot acht personen. Elk jaar kunnen zij titels kiezen uit een uitgebreide literatuurlijst. Daarin staan veel eigentijdse boeken die goed toegankelijk zijn voor een breed publiek. De leesclubs krijgen bij ieder gekozen boek informatie aangereikt over het boek en de auteur, met vragen en discussiepunten. Daardoor kunnen de leesgroepen na de oprichting op eigen kracht, zonder dat er een externe deskundige bij aanwezig is, tot zinvolle besprekingen komen. Meer informatie is te vinden op www.senia.nl.

Informatie

De bijeenkomst is in Bistrobar ’t Leeuwtje aan de Simon van Capelweg 109 B in Noorden. Uiteraard wil het restaurant heel graag weten hoeveel bezoekers er komen, dus graag aanmelden per mail naar info@senia.nl vóór 29 maart.