Samen met de BIZ-Ter Aar, de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) en de centrummanager werkt gemeente Nieuwkoop aan een centrumplan voor Ter Aar. Het doel is het winkelcentrum toekomstbestendig te maken en de aantrekkingskracht van het centrum te vergroten.

In 2020 is er input opgehaald bij ondernemers en inwoners. Deze input is vertaald naar een visie waarvan twee schetsen voor het centrum zijn ontworpen. Op basis van een financiële doorrekening blijkt dat het realiseren van deze schetsen uiterst complex is en eigenlijk niet verantwoord te realiseren is. Wel kunnen ze richting geven aan de verfraaiing en de verbetering van het centrum in Ter Aar.

Om verder te kunnen met het centrumplan is een tussenbalans opgesteld. Deze is te vinden op de gemeentelijke website. Hierin staat hoe het proces tot nu toe is verlopen, waar het plan nu staat en hoe het vervolgproces eruitziet.

Vervolg

De basisvisie wordt vertaald naar een concreet plan. Hierin betrekt de gemeente de herontwikkeling van de Vlinderlocatie. Dit is het startpunt voor de verdere centrumontwikkeling. Meedenken over dit plan kan binnenkort. De gemeente informeert hierover. “Zo willen we samen met u het proces verder ingaan om te komen tot een toekomst voor het centrum van Ter Aar”, aldus de gemeente.

www.nieuwkoop.nl